Medalja EU NAVFOR ATALANTA hrvatskom AVPD timu

Medalja EU NAVFOR ATALANTA hrvatskom AVPD timu

Za izvanredan doprinos u borbi protiv piratstva u području Somalije u sklopu operacije EU NAVFOR ATALANTA, drugom hrvatskom autonomnom timu za zaštitu broda (2. HRVCON AVPD) uručena je Medalja za i…