Pobjeda Airbusa

Pobjeda Airbusa

Tvrtki Airbus određene su tri milijarde kanadskih dolara (oko 2,15 milijarde eura) za 16 novih aviona Airbus C295 koji će služiti za traganje i spašavanje u Kanadi