Haška presuda Šešelju i činjenice

Radi kažnjavanja ratnih zločina počinjenih u ratovima na prostoru bivše SFRJ, a zapravo u ratu u Hrvatskoj i BiH, Vijeće sigurnosti UN-a donijelo je 1993. odluku o osnivanju Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) sa sjedištem u Den…