Specijalistička obuka budućih inženjeraca

Specijalistička obuka budućih inženjeraca

Na inženjerijskom poligonu "Cerovac“ četrdesetak je polaznika specijalističke obuke koju provodi Inženjerijska pukovnija HKoV-a. Obučavaju se za pionirsku, pontonirsko-amfibijsku i specijalnost. je…

Izgradnja zimskog kampa za izbjeglice

Izgradnja zimskog kampa za izbjeglice

Namjenske snage Inženjerijske pukovnije Karlovac od 15. listopada u Slavonskom Brodu na površini većoj od 40 000 četvornih metara rade na izgradnji zimskog kampa za izbjeglice. Samo deset dana od na…