Fotografija neraskidivo povezala dvojicu branitelja

Fotografija neraskidivo povezala dvojicu branitelja

Jedna od najpoznatijijih fotografija iz Domovinskog rata ratnog reportera i dugogodišnjeg suradnika našeg časopisa Željka Gašparovića-Gaše snimljena na prvoj crti u Starom Grabovcu na kojoj je je i…

Tigar 16

Tigar 16

Na vojnoj vježbi Tigar 16 provedeno je ocjenjivanje 1. mehanizirane satnije 1. mehanizirane boje Tigrovi GMTBR-a u provođenju napadnih i obrambenih operacija. Ocjenjivanje je provodio ocjenjivački a…

Obljetnica Tigrova

Obljetnica Tigrova

U petrinjskoj vojarni "Pukovnik Predrag Matanović" obilježena je 7. studenog 26. obljetnica ustrojavanja 1. gardijske brigade Tigrovi i 9. obljetnica ustrojavanja 1. mehanizirane bojne Tigrovi 1. su…

Patrije u napadu

Patrije u napadu

Gotovo je cijeli listopad 1. mehanizirana satnija 1. mb Tigrovi GMTBR-a provela na Dinari intenzivno se obučavajući. Među ostalim, provodila je vježbu na zemljištu na kojoj je provedeno ocjenjivanje…

Tigrovi na vježbi Jesen 16

Tigrovi na vježbi Jesen 16

U Simulacijskom središtu Zapovjedništva za obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske u zagrebačkoj vojarni "Petar Zrinski" započela je 24. listopada računalno podržana stožerna vježba Jesen 16 u 1. a…

Selekcijska obuka za izvidnike

Selekcijska obuka za izvidnike

Kandidate na selekcijskoj obuci za Izvidnički vod Tigrova obišli smo u skrovitom dijelu poligona kraj vojarne "Pukovnik Predrag Matanović". U tijeku je bila završna faza obuke i već su bili stekli i…

Amfibijske Patrije zaplovile Kupom

Amfibijske Patrije zaplovile Kupom

Bilo je to prvi put da su amfibijske Patrije Tigrova izišle na tekuću vodu s iskrcajnim dijelom desetine. Nakon više od godine dana konstantnih priprema, učenja, drilova, vježbi, usavršavanja i rada…

Tigrovi pokazali spremnost i stručnost

Tigrovi pokazali spremnost i stručnost

Tigrovi su 21. travnja na Crvenoj zemlji proveli vježbu s bojnim gađanjem. Riječ je o vrhuncu obučnog ciklusa kojem su prethodili sati i sati koordiniranog predanog rada i truda. "Zadovoljan sam i i…

Vojnodiplomatski zbor posjetio Tigrove

Vojnodiplomatski zbor posjetio Tigrove

Članovi Vojnodiplomatskog zbora (VDZ) akreditiranog u Republici Hrvatskoj posjetili su 13. travnja 1. mehaniziranu bojnu Tigrovi Gardijske motorizirane brigade i vojarnu "Pukovnik Predrag Matanović"…