Štit 2013

Štit 2013

Na vojnom poligonu "Rt Kamenjak" kod Pule završila je 12. travnja 2013. vježba gađanja ciljeva u zračnom prostoru Štit 2013. U sklopu te intergranske vježbe koja se održavala od 8. travnja s ciljem provjere i ocjenjivanja paljbene obučenosti i kao…

Spremnost 2013/2

Spremnost 2013/2

Vježba Spremnost 13/2 u funkciji je ocjenjivanja snaga deklariranih za NATO-ove Snage brzog odgovora (NRF). U sastavu tih snaga je 2. mehanizirana satnija bojne Tigrovi, logistička desetina te Nacionalni element potpore iz ZzP-a. Vježba je održana…

Spremnost 2013/1

Spremnost 2013/1

Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" održana je 7. svibnja 2013. taktička vježba s bojnim gađanjem (TVBG) Mehanizirana bojna u obrani s prelaskom u protunapad, kao prvi dio vježbe Spremnost 13.                      

Ljeto 2013

Ljeto 2013

Na pokaznoj vježbi spremnosti i osposobljenosti protupožarnih snaga Ljeto 2013 održanoj 13. svibnja 2013. na prostoru zračne luke u Zemuniku sudjelovale su protupožarne snage Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Namjenski organizirane snage OSRH…

Klek 2013

Klek 2013

Na vojnom poligonu "Crvena zemlja-Bralovac" kod Knina pripadnici Vojnoobavještajne bojne HKoV-a proveli su zahtjevnu i složenu vježbu Klek 13.                    

Hrvatski ponos 2013/2

Hrvatski ponos 2013/2

Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod  Slunja, od 5. do 13. srpnja, provodila se vojna vježba Hrvatski ponos 13/2. Riječ je o vježbi ocjenjivanja borbene spremnosti pripadnika 22. HRVCON-a koji bi na jesen trebali biti upućeni u NATO-ovu ISAF u…

Harpun 2013

Harpun 2013

Pripadnici Hrvatske ratne mornarice proveli su 22. listopada 2013. u akvatoriju srednjeg Jadrana kod otoka Žirja drugi dio taktičke vježbe s topničkim bojnim gađanjem na površinski cilj pod nazivom Harpun 2013.          

Udar 2012

Udar 2012

Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja završena je 26. listopada 2012. taktička vježba s bojnim gađanjem Udar 12/2. Vježba je počela 22. listopada, a sudjelovalo je više od 400 pripadnika Hrvatske kopnene vojske te Hrvatskog ratnog i    …

Štit 2012

Štit 2012

Na vojnom poligonu "Rt Kamenjak" kod Pule održano je 9. studenog 2012. tijekom vježbe Štit 2012 bojno gađanje ciljeva u zračnom prostoru lakim prijenosnim raketnim sustavima Strijela 2M te Igla.        

Spremnost 2012

Spremnost 2012

Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja održana je od 29. ožujka do 5. travnja 2012. vježba na zemljištu (VNZ) pod nazivom Spremnost 12 čiji je glavni nositelj bio HKoV, odnosno GMTBR. Svrha je bila ocjenjivanje spremnosti komponenti snaga…