Pripreme za EUBG

Pripreme za EUBG

Gardijska motorizirana  brigada planira u drugoj polovini 2016. ustrojiti i obučiti sastavnice za EUBG jačine motorizirane satnije s ojačanjima. Tako će u sastav EUBG-a 2016/II, osim motorizirane satnije, ući i Vod za opću inženjerijsku potporu iz…