Napad na Sunderland

Napad na Sunderland

Iako su bombardiranja gradova iz zraka obilježila Drugi svjetski rat, i svjetski sukob koji mu je prethodio imao je sličnih epizoda, ali puno manje pogubnih za civile. Za razliku od aviona bombardera, glavnu su ulogu u Prvom svjetskom ratu imali od…

Bjelovarski graničari – husari 1756

Bjelovarski graničari – husari 1756

Povijesna postrojba Bjelovarski graničari – husari 1756 osnovana je početkom 2008. godine, a  utemeljena je na elitnoj vojno-konjaničkoj tradiciji bjelovarskog kraja. Danas ona broji 35 konjanika (husara) i 35 konja od čega 27 pasmine gidran Na…

Karlovačka građanska garda

Karlovačka građanska garda

Kolika je bila popularnost i važnost Karlovačke građanske garde vidi se i iz činjenice da je obrtnik mogao otvoriti obrt u gradu tek ukoliko je barem nekoliko godina u njoj služio Premda nema pouzdanih podataka o datumu, pretpostavlja se da je u…

Rat na Dardanelima  IV. dio

Rat na Dardanelima IV. dio

Ljeto 1915. pretvorilo je Galipoljsku bitku u pravi rovovski rat. Obje su strane kopale rovove širom poluotoka, a često se događalo da su bili udaljeni tek nekoliko metara... "Njihova je dužnost bila da dođu ovamo i zauzmu, naša je bila da rekao…