Pošalji dalje

UN-ov tečaj o zaštiti civila u OPM-u

U Središtu za međunarodne vojne operacije u vojarni "Vitez Damir Martić" u Rakitju počeo je 6. ožujka UN-ov tečaj o zaštiti civila u operacijama potpore miru (UNPOC). Cilj tečaja je upoznati časnike OSRH i partnerskih zemalja, djelatnike državnih ministarstava i pripadnike nacionalnih i međunarodnih organizacija s postavkama, načelima, doktrinom i procedurama zaštite civila u UN-ovim mirovnim operacijama. Na tečaju sudjeluje 13 pripadnika OSRH te tri djelatnika Ministarstva pravosuđa RH. Potporu tečaju kao gosti predavači pružit će djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova RH.

K. Dukarić