Pošalji dalje

GOMBR na vježbi Odlučno vođenje 17

Gardijska oklopno-mehanizirana brigada provela je od 4. do 6. srpnja na vojnom poligonu "Gašinci" vježbu na zapovjednom mjestu Odlučno vođenje 17. Provedbi su prethodili planski procesi koji su počeli u travnju. Vježba je provedena sa Zapovjedništvom GOMBR-a i zapovjedništvima podređenih postrojbi u ulozi primarne obučne skupine.
Cilj vježbe bilo je podizanje razine uvježbanosti i osposobljenosti Stožera Brigade i podređenih zapovjedništava u procesima planiranja operacija, kao i u funkcijama C3 u realnim borbenim uvjetima, te podizanje osposobljenosti pojedinaca za postizanje i održavanje zahtijevanog stupnja znanja i sposobnosti potrebnih za obnašanje ključnih stožernih funkcija i zadaća, što je i ostvareno. Tijekom provedbe korištena je simulacija na bazi "prve bitke", u kojoj su doprinos dali i pripadnici Gardijske mehanizirane brigade te Simulacijskog središta.
Sudionici su bili usredotočeni na zadaće uspostave zapovjednih mjesta u potpori vođenja i nadzora borbenih djelovanja, organizaciju zapovjednih mjesta u potpori funkcija zapovijedanja, procedure upravljanja informacijama i opremom nužnom za uspostavu zajedničke operativne slike, izmještanje zapovjednih mjesta, kao i na uspostavu novih i doradu postojećih standardnih operativnih postupaka. Vježbu su posjetili polaznici Časničke škole Kadetske bojne koji su prilikom obilaska upoznati s provedbom, načinom rada na terenu te provedbom procedura.
Na vježbi je sudjelovalo 420 pripadnika Gardijske oklopno-mehanizirane brigade, pripadnici Simulacijskog središta ZOD-a te pripadnici Gardijske mehanizirane brigade kao suprotna strana.

Tekst i foto: M. Dropuljić / GOMBR

Slični članci

Croatian Dagger 2018

Krajem ožujka 70 pripadnika HKoV-a ugostilo je 30 pripadnika Kraljevskih marinaca iz Oružanih i na…

Darivanje krvi u GOMBR-u

U vojarni ”3. gardijske brigade Kune“ u Đakovu 12. travnja 2018. provedeno je dobrovoljno krvi. i…

Kibernetički štit 2018

Kibernetički štit 2018 simulacijska je vježba na scenarij kibernetičkog napada, u kojoj su ključni…

Vježba Pauk 18

"Tijekom vježbe naglasak je bio na usavršavanju vještina promišljanja i odlučivanja. Prednost u je…