Specijalistička obuka budućih inženjeraca

Specijalistička obuka budućih inženjeraca

Na inženjerijskom poligonu "Cerovac“ četrdesetak je polaznika specijalističke obuke koju provodi Inženjerijska pukovnija HKoV-a. Obučavaju se za pionirsku, pontonirsko-amfibijsku i specijalnost. je…

Završni test sposobnosti i preciznosti

Završni test sposobnosti i preciznosti

Specijalistička vojna obuka za tenkiste počela je početkom listopada, a 14. prosinca na slunjskom je poligonu održano završno bojno gađanje. Za mlade vojnike, njih 40, to je bio događaj prepun ali,…

Završena obuka rukovatelja sredstava klase V

Završena obuka rukovatelja sredstava klase V

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je od 19. rujna do 9. prosinca obuka rukovatelja sredstava klase V. Cilj obuke je osposobljavanje polaznika u i…

Završena obuka za borbenog spasioca

Završena obuka za borbenog spasioca

Od 21. studenog do 2. prosinca u požeškom je Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena obuka za borbenog spasioca.Prema riječima voditeljice obuke pukovnice Jasminke…

Patrije u napadu

Patrije u napadu

Gotovo je cijeli listopad 1. mehanizirana satnija 1. mb Tigrovi GMTBR-a provela na Dinari intenzivno se obučavajući. Među ostalim, provodila je vježbu na zemljištu na kojoj je provedeno ocjenjivanje…

U Splitu započela obuka razvrstane pričuve

U Splitu započela obuka razvrstane pričuve

U splitskoj vojarni "Sv. Nikola" započela je 10. listopada četverodnevna obuka ključnog osoblja i kritičnih vojnostručnih specijalnosti pričuvnika 2. bojne 6. pješačke pukovnije Dubrovnik.Obuku tim…

Selekcijska obuka za izvidnike

Selekcijska obuka za izvidnike

Kandidate na selekcijskoj obuci za Izvidnički vod Tigrova obišli smo u skrovitom dijelu poligona kraj vojarne "Pukovnik Predrag Matanović". U tijeku je bila završna faza obuke i već su bili stekli i…