Poboljšanja za M17

Poboljšanja za M17

Američka vojska objavila je da je s njezinim novim službenim pištoljem sve u redu, tj. da zadovoljava sve sigurnosne i operativne zahtjeve, no ipak predviđa neke izmjene