Barakuda 16

Pripadnici Hrvatske ratne mornarice proveli su 29. travnja na vojnom poligonu “Žirje” taktičku vježbu topničkog bojnog gađanja na površinski cilj Barakuda 16. Cilj vježbe čiji je nositelj bila Flotila HRM-a, a u kojoj su sudjelovali i brodovi Obalne straže i posade radarskih postaja bojne OSMiO, bila je provjera uvježbanosti i osposobljenosti postrojbi HRM-a u pripremi i provedbi borbenih djelovanja na moru…

Pripadnici Hrvatske ratne mornarice proveli su 29. travnja na vojnom poligonu “Žirje” u akvatoriju srednjeg Jadrana taktičku vježbu topničkog bojnog gađanja na površinski cilj Barakuda 16. Cilj vježbe čiji je nositelj bila Flotila HRM-a, a u kojoj su sudjelovali i brodovi Obalne straže i posade radarskih postaja bojne OSMiO, bila je provjera uvježbanosti i osposobljenosti postrojbi HRM-a u pripremi i provedbi borbenih djelovanja na moru. Vježbom je zapovijedao zapovjednik Flotile HRM-a kapetan bojnog broda Damir Dojkić, a direktor i časnik za provedbu bio je kapetan bojnog broda Darko Malečić.
Osim provedbe bojnog topničkog gađanja na površinski cilj, glavni sadržaji vježbe bili su protubrodsko i protuminsko osiguranje snaga prevoženja, prevoženje i iskrcaj snaga, protuterorističko i protudiverzantsko osiguranje snaga u području baziranja, vježba popune na moru, vježba traganja i spašavanja i komunikacijske vježbe.
Sve je počelo prethodnog poslijepodneva kad je pod borbenom uzbunom konvoj od osam brodova iz sastava Flotile HRM-a isplovio iz matične luke “Lora”. Vrlo brzo nakon što smo se udaljili od obale jugo je pokazalo svoju snagu, ali stanje mora 3-4 nije bilo poseban izazov za iskusne i dobro uvježbane posade koje su se pripremale za topničko bojno gađanje idućeg dana. Tijekom plovidbe do sidrišta gdje su trebali provesti noć simulirali su osiguranje konvoja i raketni udar, provjeravana je osposobljenost brodskih posada u slučaju požara i prodora vode na brod te su provedene i završne pripreme za gađanje. Na sidru su, nakon sedam sati plovidbe, proveli vježbu protudiverzantske obrane broda, signalne vježbe svjetlom u luci te je simuliran napad ronitelja diverzanata. I tako do kasno u noć.
Na dan gađanja borbena uzbuna oglasila se nešto malo poslije pet sati. Na poligonu “Žirje” gdje se provodilo gađanje već su bili brodovi Obalne straže koji su osiguravali poligon dok je gađala Flotila. Jugo je kalalo tako da su uvjeti za gađanje bili prihvatljivi. Flotila je gađala iz pramčanih i krmenih topova kalibra 20 mm, 23 mm, 30 mm, 40 mm i 57 mm na metu udaljenu 7500 m do 3000 m, a Obalna straža strojnicama kalibra 12,7 mm i topovima 20 mm na metu udaljenu oko 1500 m. Iz Flotile HRM-a u vježbi su sudjelovale raketne topovnjače – “Kralj Petar Krešimir IV.”, “Kralj Dmitar Zvonimir”, “Dubrovnik” i “Vukovar”, dva broda tipa DBM “Krka” i “Cetina”, desantno-jurišni brod DJB107, lovac mina “Korčula”, vod protuminskih ronitelja, dvije raketne bitnice i roniteljska barkasa, a iz Obalne straže ophodni brod i ŠB-72 “Andrija Mohorovičić”.
Nakon uspješno provedenog gađanja, tijekom plovidbe i povratka u matičnu luku “Lora” provedeno je još nekoliko zahtjevnih pomorskih manevara i vježbi. Provedena je, među ostalim, operacija traganja i spašavanja, logistička popuna brodova u plovidbi i vježbe zajedničkog manevriranja u plovidbi.


zapovjednik HRM-a komodor Predrag Stipanović
Taktičke vježbe bojnog gađanja najbolje prikazuju učinkovitost djelovanja snaga Hrvatske ratne mornarice za obavljanje njezine temeljne misije. Vježba Barakuda redovita je obučna aktivnost snaga HRM-a u organizaciji, planiranju i provedbi bojnog gađanja površinskih ciljeva na moru te potpora implementaciji preuzetih Ciljeva sposobnosti. Iznimno sam zadovoljan. Unatoč lošim meteouvjetima, topničko gađanje odrađeno je visokoprofesionalno, a jednako dobro i sve druge vježbovne aktivnosti. Pripadnici HRM-a opet su pokazali ne samo znanje i spremnost, nego i višu razinu operativnih sposobnosti koje su nam potrebne u skladu s prihvaćenim Ciljevima sposobnosti.

zapovjednik Flotile HRM-a kapetan bojnog broda Damir Dojkić, zapovjednik vježbe
Za uspjeh ovako sadržajne vježbe, na kojoj su u relativno kratkom vremenu provedeni svi najvažniji segmenti iz godišnje misije Flotile HRM-a, nužno je maksimalno zalaganje i iznimno visok stupanj koordinacije svih sudionika. Zato u prvom redu želim naglasiti visoku motiviranost i profesionalnost svih sudionika: časnika, dočasnika i mornara. Iako je vježba provedena u složenim meteouvjetima, ostvareni su vrlo dobri rezultati i provedene su sve planirane aktivnosti. Glavnina sadržaja, uključujući i bojno topničko gađanje, provedeni su sukladno usvojenim NATO-ovim procedurama na engleskom jeziku.
Vježbi je prethodio proces donošenja odluke i izrada operativne dokumentacije, što je također važan dio obuke jer se većina provedbenih dokumenata izrađuje na engleskom jeziku.


Leida PARLOV, Tomislav BRANDT