Broj 398, lipanj 2012.

Broj 398, lipanj 2012.

Međunarodna vojna vježba Immediate Response o kojoj izvještavamo u ovom broju još je jednom pokazala dobru uvježbanost i osposobljenost pripadnika OSRH te odličnu koordinaciju u radu s pripadnicima drugih vojski. Vježba je provedena na topografski vrlo zahtjevnom slunjskom poligonu na kojem se u potpunosti mogu razviti potrebne vojničke vještine. Ono što je na poseban način obilježilo ovogodišnju vježbu jest odlikovanje koje je američki predsjednik Barack Obama dodijelio našem zapovjedniku kopnene vojske general- bojniku Dragutinu Repincu.
Konferencija prvih dočasnika europskih kopnenih snaga pružila je još jednu prigodu za razmjenu iskustava, ali otvorila i mogućnosti za daljnji razvoj i suradnju. Tijekom konferencije  razgovorali smo s prvim dočasnikom USAREUR-a, časničkim namjesnikom Davidom Davenportom koji nam je na temelju svog dugogodišnjeg iskustva govorio o važnosti i vrijednosti dočasnika u zapovjednom lancu...

Pogledaj
Broj 399, srpanj 2012.

Broj 399, srpanj 2012.

Broj 399 započinjemo reportažom o svečanoj promociji dočasnika i časnika koji su završili vojnu izobrazbu na Hrvatskom vojnom učilištu "Petar Zrinski" u Zagrebu, koji će novostečena znanja primijeniti  u svojim postrojbama. Tako će na najbolji način nadograditi svoja iskustva stečena u Domovinskom ratu kako bi bili svima nama na ponos. Prilog tome jest i tekst o natjecanju za najspremnijeg pripadnika Oružanih snaga. Riječ je o prvi put održanom natjecanju u kojem se provjeravala fizička pripremljenost. Postignuti rezultati svih sudionika natjecanja nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnima, a posebice rezultati onih najboljih.
Posjetili smo pripadnike Tigrova u Gardijskoj motoriziranoj brigadi...

Pogledaj
Broj 400, srpanj 2012.

Broj 400, srpanj 2012.

Škola vojne policije Afganistanske nacionalne armije jedna je od dvanaest rodovskih škola koje djeluju u sklopu ANA Zapovjedništva za obuku i izobrazbu, a od svibnja 2011. projekt je kao vodećoj naciji povjeren Republici Hrvatskoj i danas je istaknuti primjer uspješne regionalne suradnje. Stoga vam u ovom broju donosimo razgovor sa zapovjednikom Škole vojne policije ANA-e, brigadirom Željkom Akrapom  koji nas je upoznao s dosadašnjim  postignućima u njezinu radu. Boravili smo i s pripadnicima bojne Tigrovi tijekom njihova redovitog uvježbavanja i pratili obuku na traci pa možete saznati što sve obuhvaća njihova redovita obuka te koliko je zahtjevna i naporna. Prijetnja od improviziranih eksplozivnih naprava danas je iznimno velika. Posjetili smo Satniju za protueksplozivnu zaštitu koja osim obuke novih kadrova za OSRH provodi i sve oblike preduputne obuke za pripadnike koji odlaze u mirovne misije. U reportaži donosimo i niz primjera odakle na terenu prijeti opasnost i kako prepoznati IED...

Pogledaj
Broj 402, kolovoz 2012.

Broj 402, kolovoz 2012.

Obilježavanje obljetnice legitimne, oslobodilačke i pobjedničke vojno- redarstvene operacije Oluja kojom je oslobođen najveći dio do tada okupiranog hrvatskog teritorija zauzima središnje mjesto u broju koji je pred vama. I na taj način želimo zahvaliti svim braniteljima, a posebno onima koji su dali živote za slobodu.
U jednom od  najvećih simbola otpora agresiji na Repubiku Hrvatsku – gradu heroju Vukovaru posjetili smo pripadnike Inženjerijske bojne Gardijske oklopno-mehanizirane brigade  koji predanim radom pomažu u raščišćavanju ruševina zaostalih iz Domovinskog rata te i na taj način pokazuju iznimno kvalitetnu suradnju civilnih institucija s pripadnicima Oružanih snaga.
O golemom doprinosu pripadnika Oružanih snaga  u mirovnim misijama diljem svijeta često možete čitati na našim stranicama. Ovom prigodom željeli smo vas pobliže upoznati s pripadnicima HRM-a koji su sudjelovali i još uvijek sudjeluju u mirovnoj misiji Europske unije ATALANTA...

Pogledaj
Broj 403, kolovoz 2012.

Broj 403, kolovoz 2012.

Hrvatski vojnici koji sudjeluju u mirovnim misijama i operacijama diljem svijeta, a napose u operaciji ISAF, svojim su odgovornim i profesionalnim pristupom zadaćama već odavno postali našim neformalnim veleposlanicima. Upravo smo stoga u ovom broju razgovarali s brigadirom Tomislavom Galićem, zapovjednikom 19. HRVCON-a, koji se posebno osvrnuo na sva postignuća kontingenta kojim je zapovijedao, ali i na postignuća svih prijašnjih kontingenata koji su stvarali pozitivnu sliku o pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske. Slijedom toga donosimo i reportažu o Multinacionalnoj satniji Vojne policije čiji su pripadnici sad već davne 2003. godine bili prvi koji su sudjelovali u operaciji ISAF. Dočasnici su kralježnica svake vojske, a o tome koliko pojedini dočasnik ima razvijene liderske sposobnosti uvelike ovisi ostvarenje postavljene zadaće...

 

Pogledaj
Broj 405, rujan 2012.

Broj 405, rujan 2012.

Vježba specijalnih snaga Jackal Stone o kojoj donosimo reportažu u ovom broju pokazala je visok stupanj interoperabilnosti i uvježbanosti pripadnika OS-a iz jedanaest zemalja. O vrijednosti i važnosti ovakve vježbe kao odgovora na moderne prijetnje  s kojima se susrećemo  za naš časopis govorio je i zapovjednik vježbe, general-bojnik Michael Repass koji je između ostalog pohvalio Hrvatsku kao domaćina vježbe kao i  pripadnike naših specijalnih snaga. Pripadnici Vojne policije OSRH sudjelovali su u Poljskoj, s kolegama iz Poljske, Češke i Slovačke na međunarodnoj vježbi  Sharp Lynx 12 nakon koje su NATO ocjenjivači pripadnike MNMPBAT-a ocijenili  spremnom postrojbom za ispunjenje zadaća te je započeo proces njihova pripajanja NATO-ovu Multinacionalnom korpusu Sjeveroistok...

Pogledaj
Broj 406, listopad 2012.

Broj 406, listopad 2012.

Natjecanju za najspremnijeg hrvatskog vojnika posvetili smo značajan prostor u broju koji je pred vama. Nekoliko je razloga za to. Natjecanje je bilo iznimno naporno jer su osim  staze duge četrdesetak kilometara, natjecatelji u jedanaest točaka morali svladati zahtjevne vojničke discipline. Koliko je natjecanje bilo zanimljivo svjedoči i podatak da su se natjecatelji  u nekoliko navrata izmjenjivali na vodećoj poziciji, a prvi je na  cilj stigao desetnik Dominik Kuček.
Dvadeseto, jubilarno hodočašće pripadnika OSRH i policije u Mariju Bistricu svjedoči o neraskidivoj vezi hrvatskog vojnika i Majke Božje, koja svoje  početke ima još tijekom Domovinskog rata kada smo tu povezanost svjedočili noseći krunicu oko vrata...

Pogledaj
Broj 407, listopad 2012.

Broj 407, listopad 2012.

Nedavno održano Natjecanje za najspremnijeg pripadnika OSRH, s obzirom na ostvarene rezultate, pokazalo je visoku motiviranost i fizičku pripremljenost svih natjecatelja. No, kao i u svakom natjecanju samo je jedan najbolji. U ovom smo broju iskoristili prigodu te razgovarali s pobjednikom natjecanja, desetnikom Dominikom Kučekom koji nam je tijekom razgovora višestruko ponovio važnost fizičke pripremljenosti svakog vojnika. Vježba UDAR 12/1 za cilj je imala ocjenjivanje spremnosti ustrojbenih cjelina OSRH deklariranih za operacije NATO-a, a provodile su je prva motorizirana bojna Tigrovi (Gmtbr) i dva taktička tima za psihološke operacije (PSYOPS) koji su prolazili proces certifikacije, te Satnija za razminiravanje i Satnija za horizontalne konstrukcije Inženjerijske pukovnije ZOD-a proces afirmacije po sustavu CREVAL...

Pogledaj