Patrije u napadu

Patrije u napadu

Gotovo je cijeli listopad 1. mehanizirana satnija 1. mb Tigrovi GMTBR-a provela na Dinari intenzivno se obučavajući. Među ostalim, provodila je vježbu na zemljištu na kojoj je provedeno ocjenjivanje…

Amfibijske Patrije zaplovile Kupom

Amfibijske Patrije zaplovile Kupom

Bilo je to prvi put da su amfibijske Patrije Tigrova izišle na tekuću vodu s iskrcajnim dijelom desetine. Nakon više od godine dana konstantnih priprema, učenja, drilova, vježbi, usavršavanja i rada…

Patrije vlakom upućene na vojnu vježbu u Njemačku

Patrije vlakom upućene na vojnu vježbu u Njemačku

Do vojnog je poligona JMRC Hohenfels u SR Njemačkoj, na međunarodnu vojnu vježbu Combined Resolve IV, utovareno na željezničke vagone krenulo 14 Patrija, dva kamiona MAN i tri kontejnera s opremom.…

Bojno gađanje Patrijama

Bojno gađanje Patrijama

Cilj bojnog gađanja bilo je održavanje sposobnosti za NATO-ove snage brzog odgovora te stalno godišnje uvježbavanje posada borbenih oklopnih vozila Patria. Gađanje je provedeno prema planu, a su i i…