Prvi angažman protupožarnih snaga OSRH u Italiji

Prvi angažman protupožarnih snaga OSRH u Italiji

"Gasili smo u područjima velikih nadmorskih visina u okolici Torina. Nakon poziva talijanske Civilne zaštite, letjeli smo kao pratioci talijanskih posada, koje su bile u ulozi vođa. Misija je a s je…

Akcije zračnih snaga u gašenju požara

Akcije zračnih snaga u gašenju požara

Zračne snage Namjenski organiziranih snaga Oružanih snaga RH (PP NOS OSRH) iz sastava 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a tijekom 9. srpnja bile su angažirane u gašenju tri požara.Na prvo požarište u…