Stručni razgovori u području logistike

Stručni razgovori u području logistike

U požeškoj vojarni 123. brigade HV, u Središtu za obuku i doktrinu logistike, Zapovjedništva za potporu, 30. studenog provedena je aktivnost bilateralne vojne suradnje s pripadnicima Uprave za pod u…