Međunarodna vojna vježba Mir 17/2

Međunarodna vojna vježba Mir 17/2

U Afganistan uskoro odlazi sedmi hrvatski kontingent koji će biti dio NATO-ove misije potpore miru Odlučna potpora. Dugotrajne pripreme na kraju su sažete u ključnih pet dana međunarodne vojne Mir i…

Pripreme za Afganistan u znaku izvrsne suradnje

Pripreme za Afganistan u znaku izvrsne suradnje

Završna vježba i ocjenjivanje sposobnosti 5. hrvatskog kontingenta koji će početkom rujna biti upućen u Afganistan u misiju potpore miru Odlučna potpora provedeno je od 11. do 14. srpnja na vježbi U…

Glavna planska konferencija za vježbu Mir 16/1

Glavna planska konferencija za vježbu Mir 16/1

U Središtu za borbenu obuku Zapovjedništva za obuku i doktrinu "Fran Krsto Frankopan" na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" na Slunju od 2. do 6. studenog održava se Glavna planska konferencija za na…