Završena obuka rukovatelja sredstava klase V

Završena obuka rukovatelja sredstava klase V

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je od 19. rujna do 9. prosinca obuka rukovatelja sredstava klase V. Cilj obuke je osposobljavanje polaznika u i…

Završena obuka za borbenog spasioca

Završena obuka za borbenog spasioca

Od 21. studenog do 2. prosinca u požeškom je Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena obuka za borbenog spasioca.Prema riječima voditeljice obuke pukovnice Jasminke…

Patrije u napadu

Patrije u napadu

Gotovo je cijeli listopad 1. mehanizirana satnija 1. mb Tigrovi GMTBR-a provela na Dinari intenzivno se obučavajući. Među ostalim, provodila je vježbu na zemljištu na kojoj je provedeno ocjenjivanje…

U Splitu započela obuka razvrstane pričuve

U Splitu započela obuka razvrstane pričuve

U splitskoj vojarni "Sv. Nikola" započela je 10. listopada četverodnevna obuka ključnog osoblja i kritičnih vojnostručnih specijalnosti pričuvnika 2. bojne 6. pješačke pukovnije Dubrovnik.Obuku tim…

Selekcijska obuka za izvidnike

Selekcijska obuka za izvidnike

Kandidate na selekcijskoj obuci za Izvidnički vod Tigrova obišli smo u skrovitom dijelu poligona kraj vojarne "Pukovnik Predrag Matanović". U tijeku je bila završna faza obuke i već su bili stekli i…

Obuka iz operacija u urbanom okružju

Obuka iz operacija u urbanom okružju

Borba u urbanom okružju iznimno je zahtjevan dio obuke i samo dobro obučeni i vrhunski psihofizički spremni pojedinci mogu zadovoljiti uvjete. Instruktori Satnije za obuku ZSS-a provodili su je s se…

Snajperska obuka

Snajperska obuka

Instruktorski tim iz sastava Satnije za obuku ZSS-a provodio je šest tjedana s polaznicima iz svih grana i postrojbi OSRH snajpersku obuku. Prioritetni cilj obuke bio je da svaki polaznik bude za i…