MiG-ovi u gađanju ciljeva u zraku

Piloti Eskadrile borbenih aviona 91. zb HRZ-a i PZO-a završili su trotjedni ciklus uvježbavanja na avionima MiG-21 na području Zadra i Dalmacije. Riječ je bila o provedbi bojnih gađanja ciljeva u zraku, što je ujedno bio i glavni ovogodišnji obučni događaj HRZ-a i PZO-a. Bojna gađanja mete koju je vukao MiG-21 provodila su se u zračnom prostoru poligona “Dugi otok”, a organizirana su kao dio redovitih uvježbavanja pilota i zrakoplovnih tehničara na avionima MiG-21…

Pripadnici Eskadrile borbenih aviona 91. zrakoplovne baze Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane završili su 28. listopada trotjednu aktivnost, glavni obučni događaj (GOD), gađanja zračne mete zrakoplovnim topom 23 mm iz borbenog aviona MiG-21. Bio je to izazov ne samo za pilote Eskadrile borbenih aviona, nego i za brojno drugo zemaljsko osoblje, tehničare svih specijalnosti i ostalo osoblje u potpori. Svi zajedno pridonijeli su izvanrednoj uspješnosti glavnog ovogodišnjeg obučnog događaja. Osim njihove iznimne koordiniranosti i učinkovitosti, provedbi vježbe pridonijeli su i mnogi drugi sudionici, pa o događaju i postignutoj sinergiji zapovjednik Eskadrile borbenih aviona ujedno i zapovjednik vježbe pukovnik Željko Ninić kaže: “Provedba glavnog obučnog događaja pokazala je iznimnu interoperabilnost postrojbi i svih sudionika jer, osim organskog sastava Eskadrile borbenih aviona koja je bila glavna nositeljica provedbe i davateljica snaga, sudjelovale su i druge postrojbe: iz 91. zrakoplovne baze – Zrakoplovno-tehnička bojna, Eskadrila višenamjenskih helikoptera i Zapovjedna satnija; kompletna 93. zb s praktički svim svojim postrojbama, uključujući i Eskadrilu transportnih helikoptera iz Divulja; Bojna ZMIN; Središte za obuku HRZ-a i PZO-a “Rudolf Perešin”; zrakoplovni dio HVU-a smješten u Zadru; Zapovjedništvo specijalnih snaga koje je sa svojim timom sudjelovalo u Službi potrage i spašavanja; nadalje, MUP i lučke kapetanije Zadarske i Šibensko-kninske županije koji su sudjelovali s brodovima te neizostavno i Hrvatska kontrola zračne plovidbe.”
Trotjedne vježbovne aktivnosti većinom su se provodile na širem području poligona “Dugi otok”, ali i na aerodromima i drugim lokacijama na području Dalmacije. Pukovnik Željko Ninić objašnjava kako je tijekom prvog tjedna naglasak bio na letenju u cilju osvježavanja obuke za manevar gađanja ciljeva u zraku “avion na avion”, a istodobno se provodio nastavak obuke pilota Eskadrile borbenih aviona koji ne sudjeluju u gađanju ciljeva u zraku prema njihovu stupnju obučenosti. U drugom se tjednu s manevra “avion na avion” prešlo na manevar osvježavanja “avion na metu”, pri čemu drugi avion više nije bio cilj nego je za sobom vukao zračnu metu (remorker). Usporedno se odvijao i nastavak obuke pilota i obuka osvježavanja iz područja instrumentalnog letenja na aerodrome “Split” i “Dubrovnik”. Osim toga, HRZ i PZO pružao je avionom MiG-21 potporu Hrvatskoj ratnoj mornarici u provedbi vježbe Harpun 16 vučenjem zračne mete s registratorom pogodaka RP-1 (površina-zrak). Tijekom trećeg, završnog tjedna, odrađena su i bojna gađanja zrakoplovnim topom 23 mm kojim je naoružan avion MiG-21 bisD (jednosjed) na zračnu metu s registratorom pogodaka RP-3 (zrak-zrak).
Uspješnosti i učinkovitosti pripomogli su meteouvjeti. “Meteorološki uvjeti za provedbu ove zadaće dosta su zahtjevni. Osim što moramo imati dobru vidljivost, moramo imati i relativno veliku visinu donje oblačnosti – drugim riječima, oblačni sloj koji se nalazi na visini od 500 metara nije prepreka za letenje, ali je prepreka za bojno djelovanje iz zraka. U ova tri tjedna bilo je nekoliko meteorološki složenih dana što nas je malo usporilo, ali ne i omelo u provedbi ove zadaće,” objašnjava pukovnik Ninić pa zaključuje: “Ukupno gledano, ocjenjujem glavni obučni događaj grane iznimno uspješnim, prije svega zato što tijekom provedbe nije došlo ni do jednog ugrožavanja sigurnosti letenja ili izvanrednog događaja pri radu s ubojnim sredstvima na zemlji, tehnikom na zemlji, ubojnim sredstvima u zraku i tehnikom u zraku, a bilo je jako puno potencijalno kritičnih točaka. To kažem imajući u vidu da se gađanje ciljeva u zraku nije provodilo dugo vremena, a razloga za to je nekoliko: riječ je prije svega o dugom razdoblju razvoja zračne mete kao sustava, ali i o situaciji s resursima, remontima i raspoloživosti aviona MiG-21 zadnjih nekoliko godina. Zbog toga je ovogodišnji glavni obučni događaj HRZ-a i PZO-a dodatno važan jer je nastavljen kontinuitet provedbe obuke u vrlo zahtjevnom dijelu: gađanju ciljeva u zraku zrakoplovnim topom 23 mm s aviona MiG-21. Unatoč svim ograničenjima, uspjeli smo kvalitetnim planiranjem i obnovom resursa zrakoplovne tehnike, podizanjem kvantitete i kvalitete obuke pilota te radom na sredstvima na zemlji dovesti ljude i tehniku do točke u kojoj mogu kontinuirano tri tjedna držati visok postotak ispravnosti aviona i visok postotak sigurnosti rada sa zrakoplovnim ubojnim sredstvima i na zemlji i u zraku.”


pukovnik Željko Ninić, zapovjednik Eskadrile borbenih aviona 91. zb i zapovjednik glavnog ovogodišnjeg obučnog događaja HRZ-a i PZO-a
Provedbom glavnog obučnog događaja podignuli smo borbenu osposobljenost Eskadrile borbenih aviona u dijelu obuke za gađanje ciljeva u zraku topom. Kontinuiranom provedbom obuke ostatka Eskadrile te održavanjem trenaže i obuke osvježavanja zadržali smo postojeću razinu obuke stalnog sastava Eskadrile. Dio pilota dodatno je borbeno osposobljen, a ostatak je zadržao ili podignuo svoj stupanj obučenosti i osposobljenosti. Posebno bih zahvalio svojim nadređenim zapovjednicima (zapovjedniku 91. zb brigadiru Michaelu Križancu i zapovjedniku HRZ-a i PZO-a brigadnom generalu Miroslavu Kovaču) koji su mi povjerili provedbu ovako složenog obučnog događaja nakon puno vremena, pri čemu su mi svojim stavom i radom stožernih elemenata Zapovjedništva osigurali najveću moguću potporu u provedbi GOD-a. Osim njima, pilotski bih posebno zahvalio brigadiru Ivanu Selaku bez kojeg bi provedba ovako planiranog i strukturiranog glavnog obučnog događaja HRZ-a i PZO-a bila znatno složenija i teža, a koji je svojim iskustvom i nazočnosti u kabini dao dodatnu pozitivnu notu sigurnoj i uspješnoj provedbi gađanja ciljeva u zraku. Uz pilote, izvršena je i obuka novih zrakoplovnih tehničara za rad sa zračnom metom i registratorima RP-1 i RP-3 na zemlji pa su i EBA i Zrakoplovno-tehnička bojna iz sastava 91. zb podignule razinu obučenosti.


Franjo Markotić, zapovjednik desetine za specijalnost zrakoplovni motor i kontrolor
Ovdje smo zbog obuke, u prvom redu pilota, ali i tehničara koji provode brojne zadaće: osim onih vezanih uz redovito letenje riječ je i o dodatnom sadržaju, meti koja se postavlja pod avion, a koju nakon polijetanja pilot ispušta kako bi je drugi lovac koji polijeće gađao. Naš je dio zadaća na ovom obučnom događaju priprema tehnike za letenje i priprema mete. Radimo timski, koordinirani smo, dio ljudi radi na samoj pripremi zrakoplova za let, a drugi priprema mete i sve ostalo što je potrebno da bi se zadaća odradila. Radimo prethodnu pripremu na avionu, poslijeletni pregled, prijeletni pregled, a svaki put kad avion sleti radi se i međuletni pregled. Pregledi se ponavljaju, a jednom tjedno radi se i tjedni pregled koji je šireg opsega. Za tu vrstu aktivnosti na MiG-ovima rade zrakoplovni tehničari triju specijalnosti: specijalisti za zrakoplov i motor, specijalisti za elektroopremu i instrumente te oružari koji rade sa zrakoplovnim naoružanjem. Svatko prema svojoj specijalnosti radi pregled sustava za koji je nadležan, nakon čega nadzor obavljenog rada provode kontrolori, a prije ulaska u kabinu zadnju kontrolu obavlja pilot. Riječ je o primjeru izrazitog timskog rada, koordinaciji i poštivanju svih općih i posebnih mjera sigurnosti. Prezadovoljan sam ovdje učinjenim i što se tiče tehnike mogu pohvaliti sve sudionike, posao je odrađen besprijekorno.


natporučnica Magdalena Ištuk, zapovjednica voda za naoružanje u SZTOiO-u, EBA
Moja zadaća bilo je osiguranje registratora pogodaka: ja sam bila časnik za metu. Riječ je o meti koju avion vuče, službeno se zove registrator pogodaka. Ovo je naš glavni obučni događaj, gdje gađamo ciljeve u zraku iz zraka (drugog aviona), a naša je zadaća bilo osiguranje kontejnera i sve dodatne opreme na avionu te registracija pogodaka. Tijekom trotjednog boravka u Zemuniku i ovog obučnog događaja ostvarili smo i suradnju s Hrvatskom ratnom mornaricom na vježbi Harpun 16 na kojoj su njezini pripadnici s površine (broda) gađali ciljeve u zraku. I ja i moji kolege iznimno smo zadovoljni, svi su dali sve od sebe da ispunimo očekivanja i zadaće.


stožerni narednik Miroslav Gregurinčić, zapovjednik desetine za naoružanje u SZTOiO-u, EBA
Provodimo zadaću glavnog obučnog događaja HRZ-a i PZO-a. Zadaća koju obavljamo je naoružavanje i razoružavanje zrakoplova koji sudjeluju u obučnom događaju. To je za nas svakodnevni posao, ovdje intenzivniji nego inače, ali riječ je o zadaćama za koje smo obučeni i koje redovito i stručno radimo. Sve je tijekom ova tri tjedna bilo besprijekorno odrađeno, ljudi su zadovoljni, zadaća je uspješno završena, a čestitam svim tehničarima koji su pokazali profesionalnost u radu i odradili svaki pred njih postavljen posao na stajanci. 


Prelet MiG-ova iznad Zagreba
Sa zadarskog je aerodroma “Zemunik” 28. listopada poletjelo pet aviona MiG-21. U letačkoj formaciji, na visini od 150 metara, izveli su pozdravni prelet iznad zadarske rive te prelet aerodroma “Zemunik”, nakon čega su nastavili let prema Zagrebu. Istodobno je iz Zagreba poletio dežurni borbeni dvojac 2 x MiG-21 u sastavu NATO-ova integriranog sustava zračne obrane (NATINAMDS) koji je dobio vježbovnu zadaću presretanja potencijalno iskoristivog cilja – grupa MiG-ova koji je poletjela iz Zadra bila je njihov target of opportunity. Presretanje je obavljeno uspješno, prema svim NATO-ovim procedurama, u području zračnog prostora Like. Nakon toga dežurni borbeni dvojac priključio se grupi MiG-ova, postao dio formacije od sedam zrakoplova, i zajedno su, na visini od 300 metara, najnižoj koju dopuštaju važeći propisi, izveli pozdravni prelet iznad Zagreba i sletjeli na matični aerodrom “Pleso”.


Lada Puljizević, Foto: Lada Puljizević, Miroslav Gregurinčić