Jadran 2009

Jadran 2009

Vježba Jadran 09 provedena je kako bi se u operativnoj praksi provjerila uvježbanost svih tijela mjerodavnih za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru te javnosti pokazala sposobnost i učinkovitost njihova zajedničkog kojemu…

Black Bear 2009

Black Bear 2009

LIVEX Black Bear 2009 naziv je međunarodne vojne vježbe NATO-ove Multinacionalne bojne Vojne policije koja je od 14. do 24. rujna 2009. održana u Češkoj. Uz pripadnike vojnih policija partnerskih zemalja uključenih u projekt (Češka, Slovačka i na i…

Guardex 2009

Guardex 2009

Na vojnom poligonu "Crvena zemlja" kraj Knina održana je od 1. do 12. lipnja 2009. bilateralna vježba Guardex 09. Sudjelovalo je 350 pripadnika Hrvatske kopnene vojske i Nacionalne garde Minnesote koja je stalni partner OSRH.          …

Hrvatski ponos 2008

Hrvatski ponos 2008

U Združenoj vježbi Hrvatski ponos koja je provedena na vojnom poligonu "Gašinci" sudjelovali su pripadnici Hrvatske kopnene vojske iz sastava 11. hrvatskog kontingenta koji se spremaju u operaciju ISAF, uz potporu nekoliko letjelica Hrvatskog i za…

Adriatic Aurora 2008

Adriatic Aurora 2008

Adriatic Aurora naziv je međunarodne vježbe koja je od 17. do 30. lipnja 2008. održana na vojnom poligonu "Gašinci". Sudjelovali su pripadnici oružanih snaga članica Američko-jadranske inicijative te SAD-a.                      …

Mirovne misije

Mirovne misije

                                                                                                                         

HKoV

HKoV

                                                                                                                                                                              …

HRZ

HRZ

                                                                                      

HRM

HRM

                                                             

Domovinski rat

Domovinski rat