Vježba s amfibijskim Patrijama

Vježba s amfibijskim Patrijama

Tijekom dvodnevnih uvježbavanja jezero Mlinac postalo je poligon za ispitivanje tehničkih mogućnosti zadivljujući moćne amfibijske Patrije, ali i za provjeru i uvježbavanje članova posada Patrija je…

Ukrcaj Patrija na desantne minopolagače

Ukrcaj Patrija na desantne minopolagače

U splitskoj vojarni ”Sveti Nikola“, prvi je put provedena metodsko-pokazna vježba ukrcaja borbenih oklopnih vozila Patrija u desantne brodove minopolagače ”Cetinu“ i ”Krku“. Na taj je način ukrcaja…

Ukrcaj Patrija na desantne minopolagače

Ukrcaj Patrija na desantne minopolagače

U splitskoj vojarni ”Sveti Nikola“, prvi je put provedena metodsko-pokazna vježba ukrcaja borbenih oklopnih vozila Patrija u desantne brodove minopolagače ”Cetinu“ i ”Krku“. Na taj je način ukrcaja…