2. naraštaj ročnika na osposobljavanju

2. naraštaj ročnika na osposobljavanju

U Središtu za temeljnu obuku ZOD-a "Fran Krsto Frankopan" Hrvatske kopnene vojske u Požegi započela je 7. travnja obuka 2. naraštaja ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju kandidata za – u s…

Svečana prisega 468 novih ročnica i ročnika

Svečana prisega 468 novih ročnica i ročnika

”Uspješnim završetkom programa dragovoljnog vojnog osposobljavanja otvorit će vam se mogućnost ulaska u profesionalni sastav OSRH. Ako postanete dio toga, podsjećam vas kako ćete baštiniti tradiciju…