Obuka osvježenja za borbenog spasioca

Obuka osvježenja za borbenog spasioca provedena je od 15. do 19. veljače u požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu. 

Obuku je završilo osam polaznika, a cilj je bio osvježiti stečena znanja i vještine potrebne za rad borbenog spasioca kako bi im se produžila licenca.

Potvrde o uspješno završenoj obuci te licence uručio je bojnik Stjepan Pitlović, voditelj Odsjeka za izobrazbu i doktrinu zdravstvene službe. 

Pozornik Ivan Držaić istaknuo je: „ Obuka je vrhunska i po mom mišljenju najbolji tečaj za vojnike kako zbog sudjelovanja u misijama, tako i zbog široke primjene stečenog znanja“. 

Zbrinjavanje ranjenika na bojištu je doktrina koja se stalno mijenja u skladu sa suvremenim načinom ratovanja te se neprestano treba pratiti i usklađivati, a preporuka je da svaki tim, posada ili desetina ima bar jednog obučenog i licenciranog borbenog spasioca.

Foto i tekst: Goran Mažar