Obuka preživljavanja, izbjegavanja, otpora i izvlačenja

Instruktori Središta za međunarodne vojne operacije proveli su na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” obuku S.E.R.E., namijenjenu pripadnicima Hrvatske vojske čije su dužnosti označene visokim rizikom od izolacije i iskorištavanja. Dvanaestodnevnu obuku prošlo je 11 polaznika, a njezin je vrhunac bila završna vježba koja je trajala 72 sata…

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” završena je 20. rujna obuka preživljavanja, izbjegavanja, odupiranja, izvlačenja (Survival, Evasion, Resistance, Escape – S.E.R.E.), koju su drugi put ove godine proveli instruktori Središta za međunarodne vojne operacije (SMVO).

Obuku najviše razine C prošlo je 11 polaznika, od kojih je pet iz sastava Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, četiri iz brigada (vojno-obavještajne satnije) te dva iz SMVO-a.

“Cilj S.E.R.E. obuke jest naučiti polaznike i uvježbati ih u procedurama i vještinama preživljavanja, izbjegavanja, otpora i izvlačenja, a provodi se za osoblje čije su dužnosti označene visokim rizikom od izolacije i iskorištavanja. Primjerice, to su piloti i drugo zrakoplovno osoblje koje zbog vokacije svojih zadaća leti iznad protivničkog područja, zatim pripadnici koji zadaće obavljaju u dubini, i općenito svi čije zadaće imaju visok rizik od izolacije i iskorištavanja,” objasnila je voditeljica S.E.R.E. obuke razine C satnica Renata Koković Novosel.

Sama obuka trajala je 12 dana, a polaznici su prvo usvajali teorijski dio u kojem su ih instruktori upoznali s tehnikama preživljavanja. Potom je proveden praktični dio, odnosno uvježbavanje usvojenog znanja, i na kraju završna vježba koja je trajala 72 sata.

“Obuka je koncipirana tako da se držimo postulata ‘objasni, pokaži, uvježbaj i provedi’. Nakon teorijskog dijela polaznici izlaze iz učionice, instruktori im vrlo detaljno demonstriraju kako se nešto obavlja, oni imaju priliku uvježbavati i tek na završnoj vježbi moraju tijekom 72 sata pokazati da su usvojili vještine i znanja,” dodaje satnica Koković Novosel.

Za uspješnost provedbe tako kompleksne obuke, naglasila je voditeljica, iznimno je važan segment administrativne pripreme, logističke potpore i igrajuće suprotne strane, koji je u tom ciklusu S.E.R.E. obuke razine C obavio potporni tim u sastavu: stožerna narednica Vesna Pokos Perharić, administrativna dočasnica obuke; stožerni narednik Marko Orlić, logistički dočasnik obuke, i nadnarednik Boris Vacka, voditelj tima suprotne strane (OPFOR).

Ekipa Hrvatskog vojnika posjetila je poligon “Eugen Kvaternik” netom prije završetka 72-satne vježbe, odnosno zadnje faze obuke tijekom koje su, kako su nam poslije rekli, polaznici dovedeni do granice psihičke i fizičke izdržljivosti, a sve kako bi obuka bila što realnija i učinkovitija. Iznimno zahtjevnu obuku, uz voditeljicu satnicu Koković Novosel, osmislili su i proveli instruktori nadnarednik Robert-Mike Jurkovac, narednik Krešimir Knezek i narednik Krunoslav Damjanović.

“Kao i na drugim obukama, mi instruktori osposobljeni smo držati svako područje. Ja sam bio zadužen za teme preživljavanja i izbjegavanja u protivničkom okruženju. Tijekom vježbe koja je trajala 72 sata bio sam zadužen i za praćenje skupine polaznika. Prema scenariju, polaznici su bili pripadnici mirovnih snaga u izmišljenoj zemlji. Pri odlasku na zadaću zarobljeni su i morali su pobjeći. Našli su se u situaciji da se moraju kretati i primjenjivati sve što su naučili. Na kraju vježbe njihove su snage za izvlačenje organizirale potragu, uspostavile kontakt te ih na najsigurniji način izvukle iz područja operacije. Svi su polaznici uspješno završili obuku i zadovoljili tražene standarde,” rekao je nadnarednik Jurkovac. Dodao je kako se sve nove vještine, specifične za tu obuku i različite od taktičkih postupaka u drugim rodovima, rade kroz četiri faze – objašnjavanje, demonstraciju, imitaciju i vježbanje.

“Polaznici su imali 48 sati uvježbavanja prije završne vježbe. Za svaku smo ih vještinu vodili kroz svaki mogući korak kako bi na kraju zadovoljili tražene standarde. Odgovornost instruktora velika je. Svaki od nas odgovoran je za svoje područje te da ih konačno na zadnjoj vježbi dovedemo do cilja, a to je usvajanje potrebnih znanja i vještina,” objašnjava instruktor Jurkovac.

Narednik Knezek kaže kako su instruktori tijekom 72 sata vježbe polaznicima bili kao sjena, odnosno pratili su jesu li usvojili znanja prezentirana u teorijskom dijelu obuke.

“U zadnjoj fazi obuke moja je zadaća bila utvrditi poznaju li polaznici tzv. doktrinu Personnel Recovery, odnosno ono što se od njih očekuje u radiokomunikaciji, načinu izvješćivanja tijekom same izolacije. Od njih se tad očekuje izvješćivanje prema propisanom obrascu te se pokreće operacija izvlačenja,” objasnio je narednik Knezek.

Narednik Damjanović polaznicima je, među ostalim, objašnjavao kako pravilno koristiti signalizaciju, koja je iznimno važna prilikom spašavanja zarobljenih osoba. Budući da radiouređaj zarobljenicima najčešće nije dostupan, važno je znati koristiti vizualnu signalizaciju poput signalnog ogledala ili dimne bombe, a naglasak je na izradi signala od prirodnih materijala. Tijekom vježbe narednik Damjanović pratio je grupu od tri od četiri polaznika te ocjenjivao njihove postupke u zarobljeništvu, uspješno izbjegavanje, preživljavanje, pravilno uvezivanje s prijateljskim snagama te izvlačenje.

Iscrpljen nakon 72 sata provedena u izolaciji u divljini s vrlo ograničenim resursima, polaznik obuke natporučnik Marko Filipović Grčić, pilot Eskadrile transportnih helikoptera 93. zrakoplovne baze u Divuljama, kaže kako je vježba bila iznimno zahtjevna, no zahvaljujući dobroj pripremi, uspješno je provedena.

“Protivničke snage zarobile su nas i držale u izolaciji 16 do 18 sati, a nakon toga smo oslobođeni u divljini i trebali smo se izvući do prve sigurne točke. Nakon toga dobili smo zadaću da se izvučemo do sigurne pozicije gdje smo morali još dvije noći proboraviti u prirodi s ograničenim sredstvima. Tijekom 72 sata prošli smo sve postupke koje smo prošli tijekom obuke – od preživljavanja, maskiranja, kretanja kroz šumu, orijentacije u prostoru, izbjegavanja protivničkih crta, preživljavanja u prirodi. Dovodilo nas se do granice psihičke i fizičke izdržljivosti, ali priprema na tečaju bila je dobra pa smo se s tim znali nositi. Na kraju smo se uspjeli dovući do zone izvlačenja, signalizirati helikopteru da dođe po nas i kroz sve prethodno dogovorene postupke stići na sigurno,” opisao je vježbu natporučnik Filipović Grčić.


poručnik Robert Dovijanić, Eskadrila aviona 93. zrakoplovne baze: “U travnju sam bio polaznik S.E.R.E. obuke razine C, a sad sam u ulozi ispomoći instruktorima. Obuka je golem izazov, posebno zarobljeništvo na završnoj vježbi. Polaznici ne znaju cijeli scenarij, što će se dogoditi, zbog čega je obuka dosta realna. Naučio sam puno toga tijekom obuke, dosta mi je pomogla u radu, ali stečeno znanje treba stalno obnavljati. Mogu reći da je ovakva obuka veliko životno iskustvo jer se nauči puno o vlastitim granicama – i fizičkim i psihičkim.”


Martina Butorac, snimio: Tomislav Brandt