Obuka u zimskim uvjetima

Stručni instruktorski tim Zapovjedništva specijalnih snaga na širem je području vojarne “Drgomalj” i skijališta Platak tijekom dva tjedna obučavao polaznike iz sastava ZZP-a i Središnjice obavještajnog djelovanja osnovama skijanja. Svrha obuke bila je priprema za daljnja usavršavanja u cilju borbenog djelovanja u zimskim i planinskim, odnosno ekstremnim uvjetima, te osposobljavanje za kretanje na skijama s vojnom opremom po dubokom snijegu i neuređenim stazama…

Satnija za obuku Zapovjedništva specijalnih snaga tijekom dvotjedne obuke provela je aktivnost Temeljna obuka skijanja. Svrha obuke bila je priprema za daljnja usavršavanja u cilju borbenog djelovanja u zimskim i planinskim, odnosno ekstremnim uvjetima, te da se polaznici kroz cjelovit program tečaja vojnog skijanja potpuno osposobe za kretanje na skijama s vojnom opremom po dubokom snijegu i neuređenim stazama u svim zimskim uvjetima.
Stručni instruktorski tim kroz funkcionalni je program obuke na širem području vojarne “Drgomalj” Delnice i skijališta Platak obučavao polaznike iz sastava Zapovjedništva specijalnih snaga i Središnjice obavještajnog djelovanja radnjama koje podupiru sadržaje temeljnih elemenata skijaških cjelina, a koje se međusobno nadovezuju i nadopunjuju. Svakog radnog dana dominantno se obrađivala po jedna skijaška cjelina i to slijedom od jednostavnijih prema složenijim. Program Temeljne obuke skijanja obuhvaća teme: upoznavanje sa skijaškom opremom, opće pripremne vježbe na snijegu, vježbe na ravnom, penjanje, padanje i ustajanje, klizački korak i kretanje po ravnom, osnovni skijaški stav i spust ravno, izvedba pluga i plužnog stava s pluženjem ravno, plužni zavoj, kosi spust, otklizavanje, zavoj k brijegu te paralelni zavoj od brijega.
Na početku programa Temeljne obuke skijanja polaznici se upoznaju sa skijaškom opremom (skije, pancerice, štapovi i kaciga) te namjenom i načinom korištenja pojedinih dijelova opreme. Slijede opće pripremne radnje vježbi zagrijavanja i istezanja koje prethode skijanju, gdje je koncentracija usmjerena na donje dijelove ekstremiteta jer se puno više koriste u tehnikama skijanja. Vježbe na ravnom provode se u svrhu privikavanja polaznika na statičku i dinamičku ravnotežu na skijama. Slijede vježbe penjanja, padanja i ustajanja, koje uključuju dvije tehnike penjanja uz strminu na skijama – bočno penjanje dokoračnom tehnikom i penjanje “V” raskoračnom tehnikom. Sastavni je dio obuke i upoznavanje polaznika s namjenom i potencijalnim opasnostima korištenja skijaških liftova ili vučnica.
Kako bi se što brže i bolje svladali elementi tehnike skijanja, treba usvojiti određena motorička znanja i vještine te uspješno svladati program obuke. Program obuke skijanja omogućuje i ubrzava proces svladavanja skijaških znanja. Njegova je osnova omogućiti postupnost prilikom učenja skijanja, pri čemu je svaki novi i naučeni element logična osnova za daljnju nadogradnju.
Skijaški elementi i metodičke vježbe dolaze jedni za drugima u logičkom slijedu. Usvajanje i svladavanje skijanja puno je lakše i kvalitetnije uz metodičke upute instruktora skijanja. Vojna obuka skijanja može imati više ciljeva, ali najvažniji je naučiti skijati. To znači da proces učenja i pokazani metodički postupci omogućuju pojedincu da napreduje do mjere koja omogućuje motorički potencijal, interes ili cilj za skijanje. Temeljna obuka skijanja služi kako bi vojnik skijaš usvojio osnovna motorička znanja i elemente skijanja, kako bi se prilagodio novim uvjetima i stekao osnovo znanje o skijanju i snijegu te kako bi svladao osnovne elemente skijaške tehnike koji služe za usvajanje naprednijih elemenata i tehnika skijanja. Vojnici, da bi pravodobno i kvalitetno odradili zadaću na planinskom terenu u zimskim uvjetima, moraju biti dobri skijaši. Vojna obuka skijanja stoga u prvom redu služi kako bi ih osposobila za djelovanje u borbi na planinskom terenu u zimskim uvjetima.

Klaudio Simonović, Foto arhiva ZSS-a