Osnaživanje žena u vojsci

U sklopu projekta Osnaživanje žena i podrška u vojnim snagama i mirovnim misijama Republike Hrvatske u idućih godinu dana radit će se na jačanju uloge žena i njihova položaja u vojnom sektoru