×

OSRH u međunarodnim misijama i operacijama

Na globalnoj razini, sudjelujući u međunarodnim misijama i operacijama, Oružane snage Republike Hrvatske pridonose svjetskom miru, stabilnosti i sigurnosti.

Republika Hrvatska od samog je početka prepoznata kao zemlja predana očuvanju i uspostavi mira. Sudjelovanje u operacijama potpore miru započela je 1999., kad je deset pripadnika OSRH, kao vojni promatrači, bilo angažirano u mirovnoj misiji UN-a UNAMSIL u Sijeri Leoneu. Sudjelovanje je nastavljeno upućivanjem pripadnika OSRH u NATO-ove i EU-ove misije i operacije.

Oružane snage Republike Hrvatske mogu sudjelovati u operacijama potpore miru na temelju odluke koju donosi Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade RH i uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike.

Daljnjim sudjelovanjem OSRH u operacijama potpore miru osigurava se kontinuitet doprinosa Republike Hrvatske izgradnji stabilnosti i sigurnosti na globalnoj razini.

EU NAVFOR Somalija – ATALANTA


Zbog sve agresivnijih napada pirata na trgovačke brodove koji prolaze Adenskim zaljevom, Vijeće sigurnosti UN-a donijelo je Rezoluciju 1814 kojom je službeno od članica UN-a zatražena zaštita plovila koja prevoze humanitarnu pomoć za Somaliju u sklopu Svjetskog programa za hranu (World Food Programme – WFP), kao i drugih plovila koja prolaze područjem operacije, te odvraćanje, zaštita i suzbijanje kriminalnih radnji piratstva i oružane pljačke s područja Somalije. Operacija je dio sveobuhvatnog pristupa Europske unije tijekom krize u Somaliji, s naglaskom na političkim, sigurnosnim i humanitarnim aspektima.

Republika Hrvatska započela je sudjelovanje u operaciji u srpnju 2009., upućivanjem jednog pripadnika Hrvatske ratne mornarice na francusku fregatu klase La Fayette F 713 "Aconit". Bilo je to jednokratno upućivanje, bez planirane rotacije u skladu s bilateralnim dogovorom. Sva ostala upućivanja na brodove provode se također u skladu s bilateralnim dogovorima sa zemljama koje iskažu interes za ukrcaj naših časnika na svoje brodove.

Za razliku od ukrcaja na brodove, koje je bazirano na bilateralnim dogovorima sa zemljama partnerima i ne odvija se u pravilnim ciklusima, Republika Hrvatska u Operativnom zapovjedništvu operacije u Northwoodu, Ujedinjeno Kraljevstvo, sudjeluje od 10. kolovoza 2009. u redovitim šestomjesečnim rotacijama na dužnosti časnika za analizu operacije u Odjelu CJ-5.

Od 22. prosinca 2014. do sredine travnja 2015. u operaciji ATALANTA sudjelovao je i autonomni tim za zaštitu broda (Autonomous Vessel Protection Detachment – AVPD) s 12 pripadnika OSRH. Drugi hrvatski AVPD tim, također s 12 pripadnika, sudjelovao je u operaciji ATALANTA od sredine listopada 2016. do početka siječnja 2017. godine. Temeljem odluke Hrvatskog sabora od 25. studenog 2016. godine, u operaciju potpore miru EU NAVFOR Somalija – ATALANTA u 2017. godini može se uputiti do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.

Trenutno se u zapovjedništvu operacije u Northwoodu nalazi jedan pripadnik OSRH.

Više informacija

Galerija

Operacija KFOR Kosovo


Uspostavljena je sukladno Rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti UN-a u lipnju 1999. godine, sa zadaćom pružanja potpore izgradnji i održavanju stabilnosti i mira na Kosovu u kojem će biti moguće pronaći održiva politička rješenja. Osim toga, KFOR pomaže izgradnju Kosovskih snaga sigurnosti kao profesionalne, dobrovoljne i multietničke snage. Posebna se pozornost pridaje zaštiti manjina i kulturne baštine.

Oružane snage RH sudjelovanje su započele u srpnju 2009. godine, sukladno Odluci Hrvatskog sabora o upućivanju prvog HRVCON-a s 20 pripadnika i dva transportna helikoptera Mi-171Sh. Temeljna zadaća HRVCON-a je prijevoz snaga KFOR-a, tereta i VIP osoba. Zrakoplovna komponenta HRVCON-a smještena je u bazi Bondsteel, Uroševac/Ferizai, a nalaze se pod izravnim zapovijedanjem zapovjednika KFOR-a. Osim toga, Oružane snage RH sudjeluju i sa stožernim osobljem u KFOR HQ i savjetnicima u NALT timu, koji su smješteni u kampu "Film City", KFOR HQ u Prištini. Sukladno Odluci Hrvatskog sabora, u operaciju potpore miru KFOR na Kosovu može se u 2017. godini uputiti do 40 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s dva helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane, uz mogućnost rotacije.

Trenutačno se u operaciji KFOR nalazi 25. kontingent OSRH, u kojem su 33 pripadnika OSRH i dva helikoptera.

Više informacija

Video

Galerija

Misija Odlučna potpora


Misija je odobrena sukladno Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 2189, a započela je 1. siječnja 2015. godine.

Fokus hrvatskih kontingenata u operativnom okružju u kojem naše sastavnice provode zadaće obuhvaća zaštitu snaga, pojedinačne dužnosti stožernog osoblja, savjetničke zadaće, mentoriranje pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti te nacionalnu potporu hrvatskom kontingentu. Unutar HRVCON-a su i pripadnici oružanih snaga zemalja Američko-jadranske povelje (A-5) – Crne Gore, Albanije, BiH i Makedonije.

Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovale su u operaciji ISAF od 2003., kad je u Afganistan upućen vod Vojne policije. Hrvatska je u toj operaciji sudjelovala do njezina završetka krajem 2014. godine. U tom je razdoblju gotovo 4500 pripadnika OSRH bilo angažirano na raznim dužnostima: od savjetničkih, mentorskih, do zadaća osiguranja objekata i štićenih osoba. Nakon završetka operacije ISAF, Hrvatska je nastavila davati svoj doprinos u Afganistanu sudjelujući u misiji potpore miru Odlučna potpora.

Sukladno Odluci Hrvatskog sabora od 25. studenog 2016. godine o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru Resolute Support u Afganistanu, u 2017. godini može se uputiti do 100 pripadnika OSRH, uz mogućnost rotacije.

Trenutačno se u misiji nalazi 7. HRVCON koji broji 98 pripadnika OSRH te 28 pripadnika oružanih snaga partnerskih zemalja. Zapovjednik 7. HRVCON-a RS je brigadir Željko Ljubas.

Pripadnici kontingenta u okviru misije RS angažirani su u timovima koji savjetuju Afganistanske nacionalne obrambene sigurnosne snage (ANDSF), snagama za zaštitu savjetničkih timova te na stožernim dužnostima u Regionalnom zapovjedništvu Sjever (TAAC-N) i NATO zapovjedništvu u Kabulu.

Više informacija

VideoGalerija

MINURSO


Rezolucijom Vijeća sigurnosti 690 od 29. travnja 1991. godine uspostavljena je misija potpore miru MINURSO s ciljem organizacije i osiguranja uvjeta za slobodan i nepristran referendum u Zapadnoj Sahari te objavu njegovih rezultata.

Mandat misije uključuje nadgledanje prekida vatre, nadzor smanjenja marokanskih snaga na području Zapadne Sahare, nadzor ograničenja marokanskih (RMA) i snaga Fronte POLISARIO (FPMF), nadgledanje razmjene ratnih zarobljenika (uz posredovanje Međunarodnog Crvenog križa), provedbu programa povratka izbjeglica, identifikaciju i registraciju glasača, organizaciju i osiguranje uvjeta za slobodan i nepristran referendum te objavu njegovih rezultata i smanjenje opasnosti od neeksplodiranog UBS-a i mina. Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda od 29. travnja 2016. godine, mandat operacije produljen je do 30. travnja 2017. godine.

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju u operaciji MINURSO od prosinca 2002. godine na dužnostima vojnih promatrača. Odlukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 25. studenog 2016. godine, u operaciju MINURSO može se uputiti do osam pripadnika.

Trenutačno se u operaciji nalazi 7 pripadnika OSRH koji obnašaju dužnosti vojnih promatrača.

Više informacija

Galerija

UNMOGIP


Rezolucijom Vijeća sigurnosti 39 od 17. siječnja 1949. godine uspostavljena je misija potpore miru UNMOGIP s ciljem nadzora uzduž crte razdvajanja (Line of Control – LoC) između Indije i Pakistana, motrenja i prijavljivanja nepoštivanja prekida vatre u duhu navedene Rezolucije te osiguranja dobrih odnosa s objema stranama u održavanju mira, uključujući slobodno kretanje vojnih promatrača.

Mandat misije UNMOGIP strogi je nadzor postojećeg prekida vatre i suzdržavanje od neprijateljstava u svim područjima sukoba. Prekid vatre i neprijateljstava mora ostati učinkovit do povlačenja svih naoružanih snaga na njihova područja i pozicije, uz potpuno poštivanje crte prekida vatre u području Jammua i Kashmira, što nadziru vojni promatrači operacije UNMOGIP. S obzirom na neslaganje između Indije i Pakistana o mandatu i funkciji misije UNMOGIP, stajalište je glavnog tajnika UN-a da misija može biti prekinuta samo odlukom Vijeća sigurnosti UN-a. Dok god ne postoji takva odluka, misija će se nastaviti u nepromijenjenom mandatu.

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju u operaciji UNMOGIP od kolovoza 2002. godine na dužnostima vojnih promatrača. Trenutačno je u misiji 10 pripadnika OSRH. Sukladno Odluci Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 25. studenog 2016. godine, u operaciju UNMOGIP u Indiju i Pakistan u 2017. godini može se uputiti do deset pripadnika.

Više informacija

Galerija

UNIFIL

UNIFIL

Misija potpore miru UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) uspostavljena je u ožujku 1978. godine na temelju rezolucija 425 i 426 Vijeća sigurnosti UN-a. Početkom kolovoza 2006. godine Vijeće sigurnosti UN-a donijelo je Rezoluciju 1701 prema kojoj je mandat operacije proširen i obuhvaća: nadzor prekida vatre između sukobljenih strana, pomoć postrojbama Oružanih snaga Libanona (LAF) u njihovu raspoređivanju duž crte razdvajanja, nadzor povlačenja izraelskih snaga s prostora južnog Libanona, posredovanje između Libanona i Izraela, humanitarne aktivnosti vezane uz osiguranje sigurnog povratka raseljenih osoba, pomoć libanonskim snagama sigurnosti u uspostavljanju zone bez naoružanja u prostoru između Plave crte i rijeke Litanija (područje odgovornosti UNIFIL-a) te pomoć libanonskoj vladi u sprečavanju neovlaštenog unosa oružja. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda usvojilo je 30. kolovoza 2016. godine Rezoluciju kojom je produljen mandat operaciji potpore miru UNIFIL u Libanonu na godinu dana, do kraja kolovoza 2017. godine.

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju u operaciji UNIFIL od srpnja 2007. godine na dužnostima stožernih časnika, a od 2013. na dužnosti časnika za vezu. Odlukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedninjenih naroda od 25. studenog 2016. godine, u operaciju UNIFIL može se u 2017. uputiti do pet pripadnika.

Trenutačno u operaciji sudjeluje jedan pripadnik OSRH na dužnosti časnika za vezu.

Više informacija

Galerija

EUNAVFOR MED SOPHIA

Hrvatski sabor je 30. lipnja 2017. godine donio Odluku o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED SOPHIA".

Oružane snage Republike Hrvatske će tijekom 2017. i 2018. godine s do tri pripadnika sudjelovati u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED SOPHIA” na južnom središnjem Sredozemlju tijekom. Na taj način će izravno pridonositi razvoju sposobnosti Europske unije za upravljanje krizama, posebno u suočavanju s problemom ilegalnih migracija na području južnog središnjeg Sredozemlja.

Trenutno na Zapovjednom brodu operacije EU NAVFOR MED SOPHIA u Sredozemnom moru sudjeluje jedan pripadnik OSRH.

Više informacija