×

OSRH u međunarodnim misijama i operacijama

Na globalnoj razini, sudjelujući u međunarodnim misijama i operacijama, Oružane snage Republike Hrvatske pridonose svjetskom miru, stabilnosti i sigurnosti.

Republika Hrvatska od samog je početka prepoznata kao zemlja predana očuvanju i uspostavi mira. Sudjelovanje u operacijama potpore miru započela je 1999., kad je deset pripadnika OSRH, kao vojni promatrači, bilo angažirano u mirovnoj misiji UN-a UNAMSIL u Sijeri Leoneu. Sudjelovanje je nastavljeno upućivanjem pripadnika OSRH u NATO-ove i EU-ove misije i operacije.

Oružane snage Republike Hrvatske mogu sudjelovati u operacijama potpore miru na temelju odluke koju donosi Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade RH i uz prethodnu suglasnost Predsjednice Republike.

Daljnjim sudjelovanjem OSRH u operacijama potpore miru osigurava se kontinuitet doprinosa Republike Hrvatske izgradnji stabilnosti i sigurnosti na globalnoj razini.

EU NAVFOR Somalija – ATALANTA


Zbog sve agresivnijih napada pirata na trgovačke brodove koji prolaze Adenskim zaljevom, Vijeće sigurnosti UN-a donijelo je Rezoluciju 1814 kojom je službeno od članica UN-a zatražena zaštita plovila koja prevoze humanitarnu pomoć za Somaliju u sklopu Svjetskog programa za hranu (World Food Programme – WFP), kao i drugih plovila koja prolaze područjem operacije, te odvraćanje, zaštita i suzbijanje kriminalnih radnji piratstva i oružane pljačke s područja Somalije. Operacija je dio sveobuhvatnog pristupa Europske unije tijekom krize u Somaliji, s naglaskom na političkim, sigurnosnim i humanitarnim aspektima.

Republika Hrvatska započela je sudjelovanje u operaciji u srpnju 2009., upućivanjem jednog pripadnika Hrvatske ratne mornarice na francusku fregatu klase La Fayette F 713 "Aconit". Bilo je to jednokratno upućivanje, bez planirane rotacije u skladu s bilateralnim dogovorom. Sva ostala upućivanja na brodove provode se također u skladu s bilateralnim dogovorima sa zemljama koje iskažu interes za ukrcaj naših časnika na svoje brodove.

Od 22. prosinca 2014. do sredine travnja 2015. u operaciji ATALANTA sudjelovao je i autonomni tim za zaštitu broda (Autonomous Vessel Protection Detachment – AVPD) s 12 pripadnika OSRH. Drugi hrvatski AVPD tim, također s 12 pripadnika, sudjelovao je u operaciji ATALANTA od sredine listopada 2016. do početka siječnja 2017. godine. Temeljem odluke Hrvatskog sabora od 31. listopada 2018. godine, u operaciju potpore miru EU NAVFOR Somalija – ATALANTA u 2019. i 2020. godini može se uputiti do 25 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, uz mogućnost rotacije.

U 2018. godini u misiji je sudjelovao 3. kontingent AVPD tima koji je brojao 12 pripadnika na čelu sa zapovjednikom kapetanom korvete Borisom Kartelom. Oni su se krajem iste godine uspješno vratili kući.

Više informacija

Galerija

Operacija KFOR Kosovo


Uspostavljena je sukladno Rezoluciji 1244 Vijeća sigurnosti UN-a u lipnju 1999. godine, sa zadaćom pružanja potpore izgradnji i održavanju stabilnosti i mira na Kosovu u kojem će biti moguće pronaći održiva politička rješenja. Osim toga, KFOR pomaže izgradnju Kosovskih snaga sigurnosti kao profesionalne, dobrovoljne i multietničke snage. Posebna se pozornost pridaje zaštiti manjina i kulturne baštine.

Oružane snage RH sudjelovanje su započele u srpnju 2009. godine, sukladno Odluci Hrvatskog sabora o upućivanju prvog HRVCON-a s 20 pripadnika i dva transportna helikoptera Mi-171Sh. Temeljna zadaća HRVCON-a je prijevoz snaga KFOR-a, tereta i VIP osoba. Zrakoplovna komponenta HRVCON-a smještena je u bazi Bondsteel, Uroševac/Ferizai, a nalaze se pod izravnim zapovijedanjem zapovjednika KFOR-a. Osim toga, Oružane snage RH sudjeluju i sa stožernim osobljem u KFOR HQ i savjetnicima u NALT timu, koji su smješteni u kampu "Film City", KFOR HQ u Prištini. Sukladno Odluci Hrvatskog sabora, u operaciju potpore miru KFOR na Kosovu može se u 2019. i 2020. godini uputiti do 40 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske s dva helikoptera Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, uz mogućnost rotacije.

Trenutačno se u operaciji KFOR nalazi 31. kontingent OSRH u kojem su 35 pripadnika OSRH.

Više informacija

Video

Galerija

Misija Odlučna potpora


Misija je odobrena sukladno Rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a 2189, a započela je 1. siječnja 2015. godine.

Fokus hrvatskih kontingenata u operativnom okružju u kojem naše sastavnice provode zadaće obuhvaća zaštitu snaga, pojedinačne dužnosti stožernog osoblja, savjetničke zadaće, mentoriranje pripadnika afganistanskih snaga sigurnosti te nacionalnu potporu hrvatskom kontingentu. Unutar HRVCON-a su i pripadnici oružanih snaga zemalja Američko-jadranske povelje (A-5) – Crne Gore, Albanije, BiH i Makedonije.

Oružane snage Republike Hrvatske sudjelovale su u operaciji ISAF od 2003., kad je u Afganistan upućen vod Vojne policije. Hrvatska je u toj operaciji sudjelovala do njezina završetka krajem 2014. godine. U tom je razdoblju gotovo 4500 pripadnika OSRH bilo angažirano na raznim dužnostima: od savjetničkih, mentorskih, do zadaća osiguranja objekata i štićenih osoba. Nakon završetka operacije ISAF, Hrvatska je nastavila davati svoj doprinos u Afganistanu sudjelujući u misiji potpore miru Odlučna potpora.

Sukladno Odluci Hrvatskog sabora od 31. listopada 2018.. godine o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovoj misiji, u 2019. i 2020. godini može se uputiti do 110 pripadnika OSRH, uz mogućnost rotacije.

Trenutačno se u misiji nalazi 10. HRVCON koji broji 104 pripadnika OSRH-a, a zapovjednik kontingenta je brigadir Dragiša Konsa.

Više informacija

VideoGalerija

MINURSO


Rezolucijom Vijeća sigurnosti 690 od 29. travnja 1991. godine uspostavljena je misija potpore miru MINURSO s ciljem organizacije i osiguranja uvjeta za slobodan i nepristran referendum u Zapadnoj Sahari te objavu njegovih rezultata.

Mandat misije uključuje nadgledanje prekida vatre, nadzor smanjenja marokanskih snaga na području Zapadne Sahare, nadzor ograničenja marokanskih (RMA) i snaga Fronte POLISARIO (FPMF), nadgledanje razmjene ratnih zarobljenika (uz posredovanje Međunarodnog Crvenog križa), provedbu programa povratka izbjeglica, identifikaciju i registraciju glasača, organizaciju i osiguranje uvjeta za slobodan i nepristran referendum te objavu njegovih rezultata i smanjenje opasnosti od neeksplodiranog UBS-a i mina. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda mandat operacije produljen je do 30. travnja 2019. godine.

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju u operaciji MINURSO od prosinca 2002. godine na dužnostima vojnih promatrača. Odlukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 31. listopada 2018. godine, u operaciju MINURSO u 2019. i 2020. godini može se uputiti do osam pripadnika.

Trenutačno se u operaciji nalazi 13 pripadnika OSRH koji obnašaju dužnosti vojnih promatrača.

Više informacija

Galerija

UNMOGIP


Pripadnici kontingenta u okviru misije RS angažirani su u timovima koji savjetuju Afganistanske nacionalne obrambene sigurnosne snage (ANDSF), snagama za zaštitu savjetničkih timova te na stožernim dužnostima u Regionalnom zapovjedništvu Sjever (TAAC-N) i NATO zapovjedništvu u Kabulu.

Rezolucijom Vijeća sigurnosti 39 od 17. siječnja 1949. godine uspostavljena je misija potpore miru UNMOGIP s ciljem nadzora uzduž crte razdvajanja (Line of Control – LoC) između Indije i Pakistana, motrenja i prijavljivanja nepoštivanja prekida vatre u duhu navedene Rezolucije te osiguranja dobrih odnosa s objema stranama u održavanju mira, uključujući slobodno kretanje vojnih promatrača.

Mandat misije UNMOGIP strogi je nadzor postojećeg prekida vatre i suzdržavanje od neprijateljstava u svim područjima sukoba. Prekid vatre i neprijateljstava mora ostati učinkovit do povlačenja svih naoružanih snaga na njihova područja i pozicije, uz potpuno poštivanje crte prekida vatre u području Jammua i Kashmira, što nadziru vojni promatrači operacije UNMOGIP. S obzirom na neslaganje između Indije i Pakistana o mandatu i funkciji misije UNMOGIP, stajalište je glavnog tajnika UN-a da misija može biti prekinuta samo odlukom Vijeća sigurnosti UN-a. Dok god ne postoji takva odluka, misija će se nastaviti u nepromijenjenom mandatu.

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju u operaciji UNMOGIP od kolovoza 2002. godine na dužnostima vojnih promatrača. Sukladno Odluci Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 31. listopada 2018. godine, u operaciju UNMOGIP u Indiju i Pakistan u 2019. i 2020. godini može se uputiti do deset pripadnika.

Trenutačno je u misiji 18 pripadnika OSRH.

Više informacija

Galerija

UNIFIL

UNIFIL

Misija potpore miru UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) uspostavljena je u ožujku 1978. godine na temelju rezolucija 425 i 426 Vijeća sigurnosti UN-a. Početkom kolovoza 2006. godine Vijeće sigurnosti UN-a donijelo je Rezoluciju 1701 prema kojoj je mandat operacije proširen i obuhvaća: nadzor prekida vatre između sukobljenih strana, pomoć postrojbama Oružanih snaga Libanona (LAF) u njihovu raspoređivanju duž crte razdvajanja, nadzor povlačenja izraelskih snaga s prostora južnog Libanona, posredovanje između Libanona i Izraela, humanitarne aktivnosti vezane uz osiguranje sigurnog povratka raseljenih osoba, pomoć libanonskim snagama sigurnosti u uspostavljanju zone bez naoružanja u prostoru između Plave crte i rijeke Litanija (područje odgovornosti UNIFIL-a) te pomoć libanonskoj vladi u sprečavanju neovlaštenog unosa oružja. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u kolovozu 2018. godina usvojilo je Rezoluciju kojom je produljen mandat operaciji potpore miru UNIFIL u Libanonu do kraja kolovoza 2019. godine.

Pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjeluju u operaciji UNIFIL od srpnja 2007. godine na dužnostima stožernih časnika, a od 2013. na dužnosti časnika za vezu. Odlukom Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od 31. listopada 2018. Godine, u 2019. godini u misiju UNIFIL može se uputiti do70 pripadnika, a u 2020. Do tri pripadnika.

U svibnju se iz operacije vratio 2. HRVCON koji je brojao 52 pripadnika Inženjerijske pukovnije Hrvatske kopnene vojske. Zapovjednik kontingenta bio je bojnik Siniša Šlibar.

Više informacija

Galerija

EUNAVFOR MED SOPHIA

Hrvatski sabor je 31. listopada 2018. godine donio Odluku o nastavku sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED SOPHIA". Tako će Oružane snage Republike Hrvatske tijekom 2019. i 2020. godine s do tri pripadnika sudjelovati u operaciji Europske unije „EUNAVFOR MED SOPHIA” na južnom središnjem Sredozemlju tijekom. Na taj način izravno pridonose razvoju sposobnosti Europske unije za upravljanje krizama, posebno u suočavanju s problemom ilegalnih migracija na području južnog središnjeg Sredozemlja.

Trenutno u operacije EU NAVFOR MED SOPHIA u Sredozemnom moru sudjeluju tri pripadnika Hrvatske vojske.

Više informacija

eFPBG USA (Poljska)

Na samitu NATO-a u Varšavi, u srpnju 2016., donesen je niz odluka o jačanju obrambenih sposobnosti Saveza, jedna od kojih je usmjerena i na podizanje sigurnosti građana Saveza na istoku. Konkretna implementacija koncepta ojačane prednje prisutnosti provodi se kroz razmještanje ukupno četiri borbene skupine savezničkih snaga u zemljama u istočnom dijelu Saveza – Republici Litvi, Republici Latviji, Republici Estoniji i Republici Poljskoj.

Navedene četiri borbene skupine sastavljene su od multinacionalnih savezničkih snaga pod vodstvom četiri vodeće države – Kanade (Republika Latvija), Savezne Republike Njemačke (Republika Litva), Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (Republika Estonija) te Sjedinjenih Američkih Država (Republika Poljska).

Prvi je hrvatski kontingent u Poljsku otišao u listopadu 2017. godine, drugi u ožujku 2018., a iste godine u listopadu na sjeveroistok Poljske na vojni poligon „Bemowo Piskie“ razmješten je 3. hrvatski kontingent (HRVCON-a eFPBG – USA) koji je preuzeo zadaće svojih prethodnika.

U Poljskoj se trenutno nalazi 4. HRVCON na čelu sa zapovjednikom bojnikom Predragom Srđenovićem, koji broji 80 pripadnika.

Hrvatski vojnici, zajedno s pripadnicima oružanih snaga Rumunjske i Velike Britanije, dio su Borbene grupe pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država, koja je pridodana 15. mehaniziranoj brigadi Republike Poljske. Okosnicu kontingenta čine pripadnici Topničko-raketne bojne Gardijske mehanizirane brigade s bitnicom samovoznih višecijevnih lansera raketa "VULKAN", stožerno osoblje koje radi u sastavu zapovjedništva BGP-a, kao i tim Vojne policije te nacionalni element potpore s pripadajućim naoružanjem, opremom i vozilima.

Osnovna zadaća Borbene grupe Poljska je zajedničko uvježbavanje i povećanje interoperabilnosti među saveznicama koje sudjeluju u navedenoj NATO aktivnosti.

Hrvatski sabor 31. listopada 2018. donio je odluku o sudjelovanju OSRH u aktivnosti u Poljskoj prema kojoj se u 2019. i 2020. Može uputiti do 90 pripadnika OSRH, uz mogućnost rotacije

eFPBG DEU (Litva)

Na samitu NATO-a u Varšavi, u srpnju 2016., donesen je niz odluka o jačanju obrambenih sposobnosti Saveza, jedna od kojih je usmjerena i na podizanje sigurnosti građana Saveza na istoku. Konkretna implementacija koncepta ojačane prednje prisutnosti provodi se kroz razmještanje ukupno četiri borbene skupine savezničkih snaga u zemljama u istočnom dijelu Saveza – Republici Litvi, Republici Latviji, Republici Estoniji i Republici Poljskoj.

Navedene četiri borbene skupine sastavljene su od multinacionalnih savezničkih snaga pod vodstvom četiri vodeće države – Kanade (Republika Latvija), Savezne Republike Njemačke (Republika Litva), Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (Republika Estonija) te Sjedinjenih Američkih Država (Republika Poljska).

U studenom 2017. godine 1. hrvatski kontingent ojačane prednje prisutnosti NATO-a otišao je u Republiku Litvu, gdje su sudjelovali u toj NATO-ovoj aktivnosti u sklopu Borbene skupine pod vodstvom Savezne Republike Njemačke (1. HRVCON-a eFPBG–DEU). 181 pripadnik Oružanih snaga RH upućen je na rok od sedam mjeseci, a glavninu snaga činili su pripadnici mehanizirane satnije iz sastava 1. mehanizirane bojne "Tigrovi" Gardijske mehanizirane brigade HKoV-a, uključujući i potporne logističke elemente s pripadajućim naoružanjem i opremom te 14 borbenih oklopnih vozila Patria.

Temeljna zadaća i misija hrvatskog kontingenta bila je integracija u multinacionalnu borbenu grupu pod vodstvom SR Njemačke, kao i provedba obuke u tom u sastavu u kojem su, uz pripadnike OSRH-a, i pripadnici oružanih snaga Kraljevine Nizozemske, Kraljevine Norveške, Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luxembourg, Francuske Republike i zemlje domaćina Republike Litve.

SEA GUARDIAN

Na summitu u Varšavi u srpnju 2016., NATO je najavio transformaciju misije Active Endeavour na Mediteranu u širu operaciju sigurnosti na moru. Nova je operacija dobila ime Sea Guardian.

U operaciji potpore miru Sea Guardian u Sredozemlju u rujnu 2018. sudjelovao je brod Hrvatske ratne mornarice RTOP-41 "Vukovar" s posadom koja je brojala 33 pripadnika. Zapovjednik broda bio je poručnik bojnog Ante Uljević, a zapovjednik 1. HRVCON-a kapetan korvete Nikola Bašić. Bio je to prvi put da brod Hrvatske ratne mornarice sudjeluje u NATO vođenoj operaciji Sea Guardian, gdje je provodio neborbene zadaće s težištem na stvaranju cjelovite pomorske situacijske slike, a u cilju odvraćanja mogućih ugroza i osiguranja zajedničke sigurnosti na moru.

Više informacija