Razvoj odora OS RH: Posljednja ratna izmjena odora (II. dio)

Kape su prepoznatljiv dio službene odore. Prošle su nebrojene preinake: od razlike u izgledu i načinu veza motiva na sjenilu do izvedbe obodnog remena. Kapa je zapravo prvi kontakt s vojnikom – dočasnikom i časnikom. Uočava se na većoj udaljenosti u odnosu na oznaku čina, a s obzirom na vojnu hijerarhiju, odoru čini bogatijom

Kape službene odore HKoV-a te HRZ-a i PZO-a iz fundusa Stalnog muzejskog postava Domovinskog rata (Foto: Marin Sabolović)

Odlukom o vrstama odora u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Pravilnikom o vojnim odorama i Sastavom kompleta i normativa pripadanja s opisom dijelova odora iz 1996. godine (dijelovi propisani navedenim aktima koriste se od početka 1995.), propisan je izgled kapa službene odore, koje će se uz male preinake zadržati do danas. Kape se dijele na one za zimsko i za ljetno razdoblje korištenja. Kape za zimsko razdoblje su maslinasto smeđe za HKoV, odnosno tamnosivoplave za HRZ i PZO. Na stranice zimske kape navučene su trake u boji odore. Kape za ljetno razdoblje su smeđe boje pijeska za HKoV, odnosno svjetlosivoplave za HRZ i PZO. Uz kape, uvode se i šeširi za pripadnice OSRH s povijenom bočnom i stražnjom stranicom, a spuštenom prednjom koja čini sjenilo. Na obodnom remenu ističu se motivi vojne hijerarhije.

Kape se dijele na kape dočasnika, kape nižih i viših časnika, kape brigadira i kape generala. Sjenilo kape dočasnika izrađeno je od umjetne kože crne boje, a za niže časnike od umjetne kože s donje strane i od tkanine u boji odore s gornje strane. Na gornjoj je strani vezom ušiven stilizirani prikaz tropletog ornamenta duž cijelog sjenila po uzoru na motiv pletera zadarske crkve sv. Nediljice. Za više časnike motiv sjenila izrađen je u kombinaciji isprekidanog tropleta te hrastova lišća i žira na krajevima pleternog ornamenta. Za brigadire i generale zadržan je motiv hrastova lišća; kapa brigadira sadržavala je dva, a kapa generala tri motiva lista hrasta i žira.

Obodni remen za dočasnike, niže i više časnike izrađen je s ispustom na gornjem dijelu obodnog remena, a za generale s ispustom na oba kraja obodnog remena. Za pripadnike HKoV-a vez na sjenilu kape i ispustu na obodnom remenu kape bio je zlatne boje, a za HRZ i PZO srebrne. Oznaka grane OSRH nalazila se na sredini povijenog dijela oboda kape. Izgledom je odgovarala prethodnoj oznaci s osnovnom razlikom u boji oznake, koja je poput ostalih metalnih dijelova odore pozlaćena u sklopu HKoV-a, odnosno posrebrena u sklopu HRZ-a i PZO-a. Pozlaćeni su, odnosno posrebreni, i metalni držači obodnog remena.

Uz manje korekcije takve će kape biti zadržane do danas. Naime, prvi tipovi spomenutih kapa rađeni su bez ispune u velikom obodu pa su “na prvu” naborane. Kasnijom je korekcijom u veliki obod ušivena spužva koja drži kapu kompaktnom, a s unutarnje strane čeona traka umjesto od pliša bit će izrađena od tkanine crne boje.

Marin Sabolović