Rodna perspektiva u vojnim operacijama

Tečaj za instruktore rodne perspektive u vojnim operacijama omogućuje instruktorima i obučavateljima uspješnu integraciju rodne perspektive unutar vlastitih funkcionalnih područja. Usto, daje znanja o smjernicama koje reguliraju rodnu perspektivu u vojnim operacijama, kao i vještine i kompetencije potrebne za učinkovito planiranje, provedbu i evaluaciju obuke osoblja iz sektora sigurnosti u nacionalnom i međunarodnom okružju

U Centru za sigurnosnu suradnju RACVIAC u Rakitju proveden je ovog mjeseca dvotjedni Tečaj za instruktore rodne perspektive u vojnim operacijama (Gender Training of the Trainers Course). Tečaj je rezultat kontinuirane suradnje RACVIAC-a i Nordijskog centra za rodna pitanja u vojnim operacijama (Nordic Centre for Gender in Military Operations – NCGM) te Oružanih snaga Republike Hrvatske. Na ovogodišnjem je sudjelovalo 23 polaznika, i to iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Gruzije, Hrvatske, Nizozemske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Turske i Velike Britanije. Osim vojnih i policijskih službenika, sudjelovali su i predstavnici civilnog sigurnosnog sektora.

Tečaj omogućuje instruktorima i obučavateljima uspješnu integraciju rodne perspektive unutar vlastitih funkcionalnih područja. Usto, daje znanja o smjernicama koje reguliraju rodnu perspektivu u vojnim operacijama, kao i vještine i kompetencije potrebne za učinkovito planiranje, provedbu i evaluaciju obuke osoblja iz sektora sigurnosti u nacionalnom i međunarodnom okružju. Implementacija rodne perspektive poučava se s naglaskom stavljenim na taktičku razinu, s tim da se zbog boljeg razumijevanja poučava i strateška kao i operativna razina.

U sklopu Tečaja planirana je i provedena cjelodnevna praktična vježba na kojoj su polaznici imali zadaću prikazati dobre i loše primjere integracije rodne perspektive u različitim situacijama u kojima se mogu naći u vojnim operacijama potpore miru. Polaznici su podijeljeni u tri radne skupine od kojih svaka razrađuje različite scenarije. Obradili su posjet izbjegličkom kampu, sastanak u selu s predstavnicima lokalne vlasti te blokadu ceste s uključenom pretragom automobila. Polaznici su pokazali iznimno razumijevanje dodijeljenog zadatka, pri čemu su primijenili naučene lekcije i prakse s naglaskom na integriranoj rodnoj perspektivi. Instruktori i stručnjaci iz predmetnog područja vježbu su ocijenili vrlo uspješnom.

Brigadir Dimitrios Biris, predstavnik SSG Pillara kao nositelja provedbe Tečaja, rekao nam je: “Ovo je osmi Tečaj koji je organizirao RACVIAC. Pokazuje važnost RACVIAC-a kao regionalnog središta za rodno osviještenu politiku u jugoistočnoj Europi. Ponosni smo na doprinos povećanju broja instruktora rodne perspektive u ovom dijelu Europe, ali i šire. Implementacija rodne perspektive u svakodnevnom radu te u operacijama potpore miru iznimno je važna te je postala jedna od odgovornosti svih članica NATO-a i njegovih partnera, a u skladu je sa standardima i planovima djelovanja Europske unije i Ujedinjenih naroda. Zahvalni smo našim partnerima NCGM-u i OSRH na potpori u zajedničkoj misiji te na njihovu iznimnom znanju i stručnosti.”


Razgovor s predstavnikom Nordijskog centra za rodna pitanja u vojnim operacijama (NCGM) bojnikom Matzom Palmom,  mentorom NCGM-a

Što je NCGM i čim se bavi?

NCGM je međunarodni stručni centar za rodna pitanja u vojnim operacijama te implementaciju Rezolucije 1325 Vijeća sigurnosti UN-a (UNSCR) za žene, mir i sigurnost (Women, Peace and Security – WPS agenda). Ustrojen je 2012., kao rezultat povećanih napora nordijskih zemalja u provedbi Rezolucije 1325 i povezanih rezolucija u kontekstu vojnih operacija. NATO je 2013. postavio NCGM kao rukovodeće tijelo za razvoj cjelokupnog obrazovanja i obuke o rodnoj perspektivi u vojnim operacijama. U rad je uključeno sedam zemalja: Danska, Finska, Island, Norveška, Švedska, te Nizozemska i Kanada kao novije članice. NCGM u prvom redu organizira brojne tečajeve i obuke s akreditacijom NATO-a.

Iza NCGM-a je deset godina rada. Što je dosad postignuto?

Tijekom 2022. različitim smo aktivnostima i događajima proslavili desetu godišnjicu rada. Najvažnije što smo postigli u tom razdoblju institucionalna je promjena, koja je ostvarena implementacijom rodne strukture unutar strukture NATO-a i partnerskih zemalja. Radimo na izradi politika iz područja spolnog i rodno utemeljenog nasilja počinjenog za vrijeme sukoba te smo izdali više publikacija. Trenutačno smo u završnim fazama izrade alata za Analizu roda u vojnim operacijama, koja je prilagođena potrebama NATO-a. S vremenom smo, provedbom tečajeva i obuka na različitim lokacijama, povećali broj instruktora sa znanjima i vještinama iz područja rodne perspektive u vojnim operacijama.

Koja je važnost rodnih pitanja u vojnim operacijama? Zašto je važna rodna perspektiva?

Pojam roda odnosi se na društveno konstruirane osobine i muškaraca i žena (kao i djevojčica i dječaka) te odnose, norme i očekivanja grupa muškaraca i žena, ali i među njima samima. Imati rodnu perspektivu znači biti svjestan tih razlika, promatrati ih, analizirati, razumjeti i uzimati u obzir ograničenja i mogućnosti različitih društvenih uloga koje pojedinci imaju u različitim kulturama i društvima. Treba zatim prilagoditi svoje postupke u skladu s tim spoznajama. Mi poučavamo rodnu perspektivu jer vjerujemo da dugoročno vodi prema miru, stabilnosti i sigurnosti. Smatram da je najbolji način poučavanja davanje primjera najbolje prakse i strategija uključivanja rodne perspektive na svim razinama planiranja i djelovanja. Važnost rodne perspektive u vojnim operacijama možemo vidjeti na primjeru prikupljanja podataka. Ako informacije dobivamo samo od muškaraca, možemo dobiti samo pola dostupnih informacija. Uključivanjem žena dobivamo širu i potpuniju sliku.

Kako se rodna perspektiva implementira na strateškoj, operativnoj i taktičkoj razini?

Rodna perspektiva implementira se na strateškoj razini stvaranjem politika i direktiva koje se potom implementiraju na operativnoj i taktičkoj razini. Trenutačno je najbolja NATO-ova strateška direktiva NATO Bi-Strategic Command Directive 40-1, koja se odnosi na integraciju rodne perspektive u vojnim operacijama. Na operativnoj razini bavi se općim odredbama i odgovorima na krizne situacije u području operacije. Taktička razina odnosi se na svakodnevni rad i procedure koje primjenjujemo u zadaćama, gdje se politike i direktive transformiraju u djelovanje u konkretnim situacijama na terenu. Na taktičkoj razini, primjerice, razmišljamo kako organizirati pregled vozila i osoba na točki gdje se susrećemo sa ženama, dječacima i djevojčicama. Nije primjereno da muškarac pregledava žene te stoga trebamo imati i žensko osoblje. Potrebno je osigurati da se pregled radi u privatnosti kako pregledavanoj osobi ne bismo izazvali neugodu. Tu je i mogućnost pojave muškaraca preobučenih u žene i obratno. Puno je različitih situacija u kojima je potrebno promišljati o rodnoj perspektivi za vrijeme izvršavanja svakodnevnih zadaća u vojnim operacijama.

Kakva je suradnja s RACVIAC-om?

Suradnja s RACVIAC-om traje od 2014. Ispočetka smo dolazili s cijelim timom za obuku. Tijekom godina preneseno je puno znanja i povećao se broj instruktora koji su završili tečaj u ovom području. Sad dolazim samo ja iz NCGM-a, kao mentor s NATO-ovim certifikatom, te šaljem izvješće NATO-u. Ovdje sam već šestu godinu i iznimno sam zadovoljan suradnjom.


Tekst i foto: Martina Stanković