Topnici u provedbi vatrenih zadaća

Bojno gađanje najzahtjevniji je dio obučnog ciklusa za svaku postrojbu, pa tako i za Topničko-raketnu bojnu GMTBR-a, čija je temeljna zadaća pružanje vatrene potpore manevarskim postrojbama Brigade. Ocjenjivala se osposobljenost topnika za brzo djelovanje i provedbu vatrenih zadaća po zapovijedi te pravilno i sigurno rukovanje oružjem, opremom i streljivom…

Topničko-raketna bojna Gardijske motorizirane brigade provela je krajem travnja na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” posredna bojna ispitna gađanja. Riječ je o svojevrsnom završetku njezina prvog ovogodišnjeg tromjesečnog obučnog ciklusa. Gađanja su provele haubička bitnica i bitnica višecijevnih lansera raketa (SVRL). Druga haubička bitnica provela je posredno bojno ispitno gađanje na rednom broju 2. Iz haubica D-30 ispaljeni su projektili kalibra 122 mm na cilj udaljen od 10 000 do 11 000 metara. Prva bitnica SVRL-a provela je bojno gađanje iz višecijevnog lansirnog sustava BM-21 Grad. Iz četiriju su oružja ispaljivane rakete 122 mm. Haubice su temeljno topničko oružje za potporu koje svojom velikom vatrenom moći, dometom i učinkovitosti na cilju znatno pridonosi uspjehu operacije. Za SVLR je karakteristično da ima veliku moć i jedan je od najvažnijih elemenata borbenog operativnog sustava vatrene potpore. Iako će iskusni topnici reći da je gađanje matematika, na preciznost utječe niz parametara (temperatura zraka, vlaga, tlak…) koji se moraju uzeti u obzir kad se izračunavaju početni elementi. Kako su ovom prilikom uvjeti za gađanje bili odlični, provedeno je uspješno i bez zastoja.
Bojno gađanje najzahtjevniji je dio obučnog ciklusa za svaku postrojbu, pa tako i za Topničko-raketnu bojnu, čija je temeljna zadaća pružanje vatrene potpore manevarskim postrojbama Gardijske motorizirane brigade, ali i ostalim postrojbama prema dodijeljenoj zadaći. Tako njezini dijelovi mogu biti pridodani bilo kojoj manevarskoj postrojbi i samostalno provoditi gađanje, objasnio nam je zamjenik zapovjednika Topničko-raketne bojne satnik Dražen Topolko.
Vatrene zadaće ostvaruju se ispaljivanjem potrebne količine projektila iz topničkog oružja po cilju odnosno ciljevima. Zbog velike pokretljivosti i otpornosti ciljeva te faktora iznenađenja, topnička vatra mora biti ostvarena na vrijeme, iznenada, snažno i kratkotrajno. Njezina primjena dolazi do izražaja u svim, a posebno u odlučujućim fazama borbenog djelovanja u kojima može presudno utjecati na ishod bitke. Otvaranje vatre mora biti brzo, precizno, pravodobno i učinkovito te je iznimno važna obučenost i uvježbanost svakog sudionika. Upravo zato je i cilj tog gađanja bilo ocjenjivanje osposobljenosti postrojbe za provedbu namjenskih zadaća. Pripremu i provedbu posrednog ispitnog gađanja zapovjednici su proveli sukladno Uputi i programu gađanja topničkim naoružanjem. Ocjenjivala se osposobljenost topnika za brzo djelovanje i provedbu vatrenih zadaća po zapovijedi te pravilno i sigurno rukovanje oružjem, opremom i streljivom. Kod rukovatelja vatrom ocjenjivala se obučenost u pronalaženju i lociranju ciljeva unutar područja motrenja, prijenos zahtjeva za posredne vatre i navođenje vatre na cilj, a kod upravitelja vatrom obučenost i osposobljenost za prijam zahtjeva za posredne vatre, određivanje početnih elemenata te prijenos vatre na sljedeći cilj.
Satnik Topolko rekao je kako će se, nakon analize gađanja koje će pokazati stanje tehnike i obučenost pripadnika postrojbe, prema dobivenim rezultatima planirati i provoditi obuku.
Uz svoju redovitu obuku, Topničko-raketna bojna Gardijske motorizirane brigade redovito pruža potporu Hrvatskom vojnom učilištu kad polaznici Temeljne i Napredne časničke izobrazbe provode topnička bojna gađanja. Tijekom godine očekuje je još dosta aktivnosti, među njima i sudjelovanje na vojnoj vježbi Harpun na kojoj će pružati topničku potporu.

Leida Parlov, Snimio Tomislav Brandt