Frankopanska garda Ogulin

Frankopanska garda Ogulin

Povijesna postrojba Frankopanska garda dobila je ime po osnivaču grada Ogulina Bernardinu Frankopanu, sinu kneza Stjepana Frankopana, vlastelina Modruškog Frankopanska garda iz Ogulina osnovana je 30. svibnja 2004. u spomen na postrojbu koja se…

Dubrovački trombunjeri

Dubrovački trombunjeri

Tijekom Domovinskog rata Trombunjeri su sudjelovali u obrani grada, a 1992., kad je Dubrovnik bio pod okupacijom neprijateljskih snaga, proslava Sv. Vlaha održana je u tišini – tada su Trombunjeri u cijevi svojih trombuna zataknuli samo maslinove a…

Napad na Sunderland

Napad na Sunderland

Iako su bombardiranja gradova iz zraka obilježila Drugi svjetski rat, i svjetski sukob koji mu je prethodio imao je sličnih epizoda, ali puno manje pogubnih za civile. Za razliku od aviona bombardera, glavnu su ulogu u Prvom svjetskom ratu imali od…

Bjelovarski graničari – husari 1756

Bjelovarski graničari – husari 1756

Povijesna postrojba Bjelovarski graničari – husari 1756 osnovana je početkom 2008. godine, a  utemeljena je na elitnoj vojno-konjaničkoj tradiciji bjelovarskog kraja. Danas ona broji 35 konjanika (husara) i 35 konja od čega 27 pasmine gidran Na…

Karlovačka građanska garda

Karlovačka građanska garda

Kolika je bila popularnost i važnost Karlovačke građanske garde vidi se i iz činjenice da je obrtnik mogao otvoriti obrt u gradu tek ukoliko je barem nekoliko godina u njoj služio Premda nema pouzdanih podataka o datumu, pretpostavlja se da je u…