Pukovnija kraljevskih Hrvata

Pukovnija kraljevskih Hrvata

Prije 350 godina, 20. svibnja 1667., francuski kralj Luj XIV. donio je odluku o ustrojavanju Konjaničke pukovnije kraljevskih Hrvata (régiment de cavalerie Royal-Cravates). Idućeg se mjeseca kralj u…

Kravat pukovnija

Kravat pukovnija

Kravat pukovnija povijesna je postrojba hrvatske vojske osnovana u srpnju 2010. u Zagrebu, a nastala je na tradiciji i u spomen na hrvatsku laku konjicu o kojoj prvi pisani trag datira s početka kad…

Varaždinska husarska graničarska pukovnija

Varaždinska husarska graničarska pukovnija

Zbog svoje su brzine i pokretljivosti husarske postrojbe osnivane kako bi izvršavale zadaće izviđanja, zasjeda i neočekivanog djelovanja u dubini neprijatelja Varaždinska husarska graničarska…

Hrvatske povijesne postrojbe na Carskom balu

Hrvatske povijesne postrojbe na Carskom balu

Keglevićeva straža Kostel, Križevačka djevojačka straža te Varaždinska graničarska husarska pukovnija primljene u Europski savez vojnih povijesnih postrojbi Pripadnici pet vojnih povijesnih iz i…

Keglevićeva straža Kostel

Keglevićeva straža Kostel

Običaj uskrsnog pucanja, "streljanja iz pištole", u Kostelu podno starog grada – kaštela Kostelgrada proglašen je 2012. nematerijalnim kulturnim dobrom, uvršten na Listu zaštićenih kulturnih dobara…

Bokeljska mornarica 809

Bokeljska mornarica 809

Prva Bokeljska mornarica u Hrvatskoj osnovana je u Zagrebu 1956. godine, a desetak godina poslije bratovštine su osnovane u Rijeci i Splitu. Danas Bokeljska mornarica 809 u Hrvatskoj ima pet te su i…

Gradska straža Bakar 1848

Gradska straža Bakar 1848

Povijest Gradske straže počinje u travnju 1779. kad je kraljica Marija Terezija Bakru dodijelila povelju kojom ga proglašava slobodnim kraljevskim gradom Osnovana 2009. godine, Gradska straža i i…

Počasna Sokolska garda Osijek

Počasna Sokolska garda Osijek

Pripadnici Počasne Sokolske garde Osijek trebaju se odlikovati karakterom, plemenitošću i izobrazbom, oduševljenjem, ljubavlju prema narodu, neumornim i požrtvovnim radom Počasna Sokolska garda u…

Frankopanska garda Ogulin

Frankopanska garda Ogulin

Povijesna postrojba Frankopanska garda dobila je ime po osnivaču grada Ogulina Bernardinu Frankopanu, sinu kneza Stjepana Frankopana, vlastelina Modruškog Frankopanska garda iz Ogulina osnovana u…

Dubrovački trombunjeri

Dubrovački trombunjeri

Tijekom Domovinskog rata Trombunjeri su sudjelovali u obrani grada, a 1992., kad je Dubrovnik bio pod okupacijom neprijateljskih snaga, proslava Sv. Vlaha održana je u tišini – tada su Trombunjeri u…