Priprema za zadaću u Poljskoj

Završno ocjenjivanje sastavnica 4. HRVCON-a prije upućivanja u NATO-ovu aktivnost ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj održano je od 18. do 20. veljače na vojnom poligonu ”Eugen Kvaternik”

Na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” u Slunju 20. veljače 2019. održana je završna vježba s bojnim gađanjem  koja je sastavni dio završnog ocjenjivanja borbene spremnosti 4. HRVCON-a eFPBG-USA (4. hrvatskog kontingenta ojačane prednje prisutnosti u Borbenoj grupi pod zapovjedništvom SAD-a) prije upućivanja u NATO-ovu aktivnost u Republici Poljskoj. Glavninu snaga 4. HRVCON-a čine pripadnici Topničko-raketne pukovnije Hrvatske kopnene vojske uz pridodane pripadnike iz Zapovjedništva za potporu, Glavnog stožera i Pukovnije Vojne policije, a u NATO-ovu aktivnost u Republiku Poljsku uputit će se tijekom travnja. Ocjenjivanje je počelo 18. veljače procjenjivanjem planova, personalne i logističke spremnosti postrojbe za provedbu zadaće (In Barracks ocjenjivanje), a nastavilo se 19. i 20. veljače ocjenjivanjem In Field gdje su se ocjenjivale taktike, tehnike i postupci postrojbe u realnim situacijama.

Tijekom ocjenjivanja kontingent je prikazao taktike, tehnike i postupke kroz taktičku hodnju, zauzimanje očekujućeg područja, reakcije na kompleksni napad, napad kemijskim, biološkim i nuklearnim oružjem, na indirektnu vatru i na vrhuncu vježbe pružiti vatrenu potporu postrojbi u obrani, a zatim u protunapadu. Pukovnik Davor Stefanović, voditelj Operativnog odsjeka Topničko-raketne pukovnije, ujedno i direktor vježbe, pojasnio je kako se kontingent za ovu vježbu pripremao pet dana, dok je samo ocjenjivanje trajalo tri dana. ”Ocjenjuje se spremnost sukladno matrici sposobnosti za zadaće koje pripadnicima kontingenta predstoje u području izvršenja zadaće. U završnoj vježbi s bojnim gađanjem bitnica je prezentirala svoje najvažnije sposobnosti, odnosno posredno gađanje ciljeva,” rekao je pukovnik Stefanović te dodao kako ocjenjivanje provodi ocjenjivački tim HKoV-a, a nakon provedenog gađanja donosi se ocjena o spremnosti kontingenta za misiju. Kontingent se, inače, sastoji od 80 pripadnika, a prema riječima zapovjednika 4. HRVCON-a bojnika Predraga Srđenovića za svoje zadaće u Republici Poljskoj pripremali su se od listopada prošle godine.

”Pošto je ovo  četvrti kontingent, koji odlazi u Republiku Poljsku, iskustva naših prethodnika puno su nam pomogla. Prethodna dva kontingenta već su nam prenijela svoja iskustva, a u kontaktu smo i s pripadnicima trećeg koji se trenutačno nalazi u području operacije u Republici Poljskoj. Njihova su nam iskustva dragocjena,” rekao je bojnik Srđenović. Inače, u sastavu je Borbene grupe više postrojbi, a vodeća su nacija pripadnici vojske SAD-a. Uz pripadnike Hrvatske vojske, u sastavu su Borbene grupe još i pripadnici oružanih snaga Rumunjske, Poljske i Velike Britanije. Nakon završenog bojnog gađanja, ocjenjivački tim Hrvatske kopnene vojske zaključio je kako je 4. HRVCON spreman za odlazak u Republiku Poljsku te da su provodeći svoje aktivnosti pokazali iznimnu profesionalnost.

”Nakon prikazanih sposobnosti 4. HRVCON-a eFP BG-USA, ocjenjivački tim HKoV-a ocijenio je kako su kandidati sastavnice 4. HRVCON-a borbeno spremni za upućivanje u područje NATO-ove vođene aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u sklopu borbene grupe predvođene snagama Sjedinjenih Američkih Država u Republici Poljskoj. Kandidati za upućivanje u aktivnost tijekom ocjenjivanja iskazali su iznimnu profesionalnost i predanost u provedbi zadaće te su pokazali da će na prostoru Republike Poljske u sklopu eFP BG-USA dostojno predstavljati Republiku Hrvatsku i Oružane snage RH,” rekao je čelnik ocjenjivačkog tima pukovnik Karlo Krešić iz Zapovjedništva za obuku i doktrinu ”Fran Krsto Frankopan“ HKoV-a.

Čelnik tima Glavnog stožera OSRH za nadzor ocjenjivačkog tima brigadir Mijo Kožić nakon završnog bojnog gađanja bitnice SVLR 122 mm naglasio je: ”Na ovom ocjenjivanju u potpunosti je primijenjen NATO-ov sustav ocjenjivanja borbene spremnosti za kopnene snage – CREVAL koji je proveo ocjenjivački tim HKoV-a s ocjenjivačima iz ZzP-a i PVP-a. Ocjenjivanjem smo dokazali da je sustav spremnosti OSRH interoperabilan s NATO-ovim standardima Savezničkog zapovjedništva za operacije, a certificirane CREVAL ocjenjivače borbene spremnosti želim pohvaliti za zahtjevan i naporan rad. Svi dokumenti ocjenjivačkog tima izrađeni su kvalitetno i prema propisima za upućivanje naših postrojbi u NATO-ovu ojačanu prednju prisutnost.”

Zadovoljstvo nakon završnog bojnog gađanja iskazao je i zapovjednik 4. HRVCON-a bojnik Srđenović rekavši kako je ono vrhunac provjere spremnosti i obučavanja pripadnika kontingenta. ”Pripadnici 4. HRVCON-a spremni su, a tijekom protekla dva dana pokazali su visoku motiviranost i profesionalan odnos. Zadovoljan sam pokazanim u vježbi, a svoju profesionalnost u izvršavanju zadaća najbolje će pokazati u Republici Poljskoj u međunarodnom okružju,” zaključio je bojnik Srđenović te dodao kako je našim pripadnicima glavni motiv pokazati interoperabilnost, način funkcioniranja i komunikacije te korištenje topničkih procedura u radu s drugim vojskama.


Bitnica SVLR 122 mm tijekom vježbe prikazala je zadaće: izrada OPORD-a i ostalih planskih dokumenata za provedbu zadaće, uspostava elemenata zapovijedanja i nadzora, provedba razmještaja u/iz područja operacija, kretanje do topničkog područja, priprema za borbena djelovanja, provedba vatrene potpore, provedba operacija borbeno-servisne potpore, provedba zapovijedanja i nadzora i provedba zadaća sukladno matrici zahtijevanih sposobnosti. Prikazane su također sposobnosti preživljavanja (zaštita snaga, NKB zaštita, C-IED), sposobnost provedbe svih logističkih funkcija (održavanje, promet, opskrba i zdravstvena potpora) te uspostava i uporaba komunikacijsko-informacijskih sustava za vrijeme planiranja, pripreme i provedbe zadaće.

Martina Butorac

snimio: Tomislav Brandt