Završena obuka na simulatoru prevrtanja vozila

U požeškom Središtu za obuku i doktrinu logistike Zapovjedništva za potporu provedena je od 12. do 16. travnja obuka na simulatoru prevrtanja vozila (MET-MRAP Egress Trainer). Teoretski dio obuhvatio je predavanje o procedurama i postupcima posade prilikom prevrtanja, odnosno napuštanja prevrnutog vozila uključujući i iznošenje ozlijeđenog.

U praktičnom dijelu polaznici prolaze procedure u različitim situacijama koje su moguće prilikom prevrtanja vozila. Navedene procedure čine postupci tijekom prevrtanja (položaj glave, ruku, oslobađanje od sigurnosnog pojasa, orijentacija unutar prevrnutog vozila), izlazak iz vozila, iznošenje ozlijeđenih te obvezna stalna komunikacija između članova posade. HEAT simulator omogućuje stalan videonadzor svakog člana posade te komunikaciju instruktora s posadom, što je iznimno važno zbog sigurnosti polaznika obuke i mogućnosti trenutačnog ispravljanja pogrešaka.

Na obuci je sudjelovalo 118 polaznika, pripadnika Bojne za opću logističku potporu, GOMBR-a i Pukovnije Vojne policije.

Tekst i foto: Goran Mažar