Svečani završetak BWT-a u Regionalnom središtu za obuku 209. korpusa ANA-e

U kampu “Shaheen” u Afganistanu završio je 17. studenog BWT (Basic Warrior Training), a prigodnoj je svečanosti nazočio i hrvatski savjetnički tim zadužen za provedbe zadaća obučavanja, savjetovanja i pomoći pri Regionalnom središtu za obuku 209. korpusa ANA-e (RMTC/209th Corps ANA). BWT je započeo u rujnu, trajao je devet tjedana, a od 1218 dragovoljno prijavljenih kandidata obuku su uspješno završila 1163 pripadnika ANA-e. Nakon završetka obuke 863 polaznika upućena su u postrojbe 201., 209. i 215. korpusa, a preostalih je 300 nastavilo obučavanje u RMTC-u sukladno naprednom modulu obučavanja i to za vođe timova (Team Leader Course – TLC, ukupno 200 polaznika); za postrojbenog medicinskog tehničara (Combat Medic Course – CM, ukupno 50 polaznika) te za vozače (Driver Course, ukupno 50 polaznika). Nakon  završetka naprednog dijela obuke polaznici će biti raspoređeni u postrojbe ANA-e.