Proveden tečaj Psihološke krizne intervencije

Na Hrvatskom vojnom učilištu “Dr. Franjo Tuđman” proveden je od 19. do 22. veljače u organizaciji Uprave za ljudske potencijale Ministarstva obrane i Uprave za personalne poslove Glavnog stožera Oružanih snaga RH tečaj Psihološke krizne intervencije. Polaznici su bili vojni psiholozi Oružanih snaga RH i psiholozi Ministarstva pravosuđa. Cilj tečaja bilo je stjecanje ključnih kompetencija i osposobljavanje vojnih psihologa za provedbu psiholoških kriznih intervencija nakon traumatskih događaja kojima su izloženi pripadnici OS-a i pravosudni policajci.

Voditelji tečaja brigadirka Suzana Filjak i bojnik Ivan Vračić uz ključna teorijska znanja pružili su polaznicima i mogućnost razvijanja praktičnih stručnih vještina i kompetencija, koje su mogli primijeniti i uvježbati kroz realne scenarije kriznih situacija. Izlaganja su održali i pukovnici Dalibor Mesić i Jakov Karin, koji su upoznali polaznike s provedbom te vrste intervencija u stranim vojskama te s konkretnim iskustvima provedbe psihološkog debriefinga u misiji MINUSTAH, Haiti, u kojoj su sudjelovali i hrvatski vojni psiholozi.

Nakon što su polaznici uspješno pokazali usvojena znanja te položili ispit, tečaj su zatvorili predstavnici Ministarstva obrane i Glavnog stožera, a posebnu zahvalu uputio je načelnik Sektora općih i pravnih poslova Središnjeg ureda za zatvorski sustav i probaciju Ministarstva pravosuđa Robert Orbanić. Provedeni tečaj primjer je dobre prakse i međuresorne suradnje u cilju jačanja resursa i učinkovitijeg funkcioniranja specifičnih stručnih službi unutar državne uprave. Takva je suradnja ostvarena 2012. s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje te 2013. s Ministarstvom hrvatskih branitelja.

Zdravko Lovašen

snimili: Dražen Volarić, Marta Šoljić