VRO Maslenica- Pomoćni pravac, oslobađanje aerobaze Zemunik

Aerobaza Zemunik je bila značajna baza iz koje se neposredno ugožavalo sam Zadar. Kao isturena neprijateljska baza, imala je svoja dodatna uporišta u selima Murvica i Crno, na neposrednom ulazu u Zadar, a sa pozicije Brda Križ iznad samog grada, vizualno se kontroliralo jedine cestovne pravce koji su išli prema jugu, jadransku magistralu i alternativnu cestu kroz luku Gaženicu. Zauzimanjem pozicije na Brdu Križ u proljeće ’92. , uspostavljena je kontrola nad ovim prostorom. Udar na neprijatelja je išao po bokovima na pravcu Briševo-Murvica-Smoković, Zemunik Doljnji – Smoković, kao i pravac Brdo Križ – Babin Dub. Neprijatelj je pokrenuo grčevit napad na pravcu Zemunik Gornji – Zemunik Donji kako bi osigurao slanje pojačanja, no ovaj protunapad je uspješno razbijen i hrvatske snage ulaze u napuštenu aerobazu i selo Smoković. Napadna djelovanja su nastavljena i djelomično je oslobođeno selo Škabrnja, no zadržavanje dominantnih položaja u Zemuniku Gornjem i Biljanama Donjim, dovest će do teških borbi i velikih stradavanja, zbog čega su hrvatske snage bile prisiljene na povlačenje jer samo selo nije imalo strateške važnosti niti opravdanja za daljnje žrtve.

Video realiziran u suradnji s Odjelom multimedijalnih sadržaja SSOJI MORH-a.