Bitka za Vukovar

Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata u suradnji s časopisom Hrvatski vojnik u prigodi 24. godišnjice obilježavanja tragičnih događanja u Vukovaru, opsade i pada grada 18. studenog 1991., izradio je prošireni prikaz neprijateljskih vojnih djelovanja u Vukovaru i njegovoj široj okolici te nadljudske obrane malobrojnih hrvatskih branitelja temeljen na autentičnim dokumentima
i prikupljenom memoarskom gradivu. Namjera nam je podsjetiti na težinu situacije koja se te ratne jeseni događala u Vukovaru, nerazmjer u ljudskom i tehničkom pogledu te angažiranost pripadnika hrvatskih oružanih snaga u namjeri da obrane grad.

Prelistajte online

Pogledajte PDF