• Broj 655, svibanj 2022.

    Broj 655, svibanj 2022.

    • ”Današnja suradnja OSRH i Vojske Crne Gore provodi se na obostrano zadovoljstvo, no treba je još učvrstiti i proširiti, posebno u školovanju. Također, možemo zajednički sudjelovati na složenijim vježbama u okviru NATO-a, a i proširiti suradnju na području mornarice, zrakoplovstva, logistike, vojnoobavještajnih djelatnosti, kibernetike,” rekao je brigadni general Milutin Đurović, načelnik Glavnog stožera Vojske Crne Gore u razgovoru za naš časopis…
    • Na području splitskog akvatorija te vojnih poligona OSRH kroz cijeli mjesec travanj provodila se međunarodna bilateralna suradnja i zajednička obuka pripadnika specijalnih snaga Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država…
    • Središte za obuku i doktrinu logistike (SzOiDL) Zapovjedništva za potporu, uz potporu Remontnog zavoda ZzP-a razvilo je Obuku obučavatelja za održavanje sustava kupole s naoružanjem i Obuku obučavatelja za održavanje hodnog dijela i pogonskog bloka samohodne haubice PzH 2000. Cilj je stvaranje baze obučavatelja u SzOiDL-u sposobnih za provedbu obuke osoblja nadležnih za obuku mehaničara za održavanje PzH 2000…
    • Vježba Prstac 22 kruna je svih obučnih događanja u kojoj Obalna straža RH provjerava sva svoja znanja i vještine na moru što uključuje i bojno gađanje iz svih topničkih naoružanja i strojnica te gađanje pješačkim naoružanjem s broda…