General Šundov uručio priznanja najboljoj vojnikinji i dočasniku OS RH

U prostorijama Glavnog stožera Oružanih snaga RH načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general zbora Mirko Šundov u pratnji prvog dočasnika Oružanih snaga RH časničkog namjesnika Dominika Bana uručio je priznanja najboljim vojnicima i dočasnicima u 2016. godini. Najboljim vojnikom u 2016. godini proglašena je vojnikinja Božana Barišić, a najboljim dočasnikom desetnik Dalibor Vondra.

OJI, foto Stjepan Brigljević