Kadeti na Gakovu 2014

Obuka budućih mladih hrvatskih časnika na poligonu ”Gakovo” 2014. godine