• Broj 410, prosinac 2012.

    Broj 410, prosinac 2012.

    U broju koji je pred vama donosimo dva  razgovara o međunarodnim uspjesima pripadnika hrvatskih Oružanih snaga. U razgovoru sa zamjenikom direktora RACVIAC-a brigadnim generalom  Zdravkom Jakopom predstavljamo najnovija postignuća ove regionalne organizacije koja se već dokazala kao vodeća platforma za razgovor o sigurnosnoj suradnji u jugoistočnoj Europi.
    U razgovoru sa zapovjednikom EUBG II/2012 kontraadmiralom Markusom Krause-Tradeusom posebno je apostrofiran golem uspjeh koji su postigli pripadnici naših Oružanih snaga kao profesionalaca koji su se brzo i kvalitetno uklopili u međunarodno okruženje.
    Bez dobro ustrojene logistike ne bi uspješno funkcionirala ni jedna vojna organizacija, a postrojba koja čini okosnicu cjelokupnog logističkog sustava OSRH, poglavito u pružanju logističke potpore u terenskim uvjetima jest Bojna za opću logističku potporu u sastavu Zapovjedništva za potporu koju predstavljamo u ovom broju…