• Broj 466, siječanj 2015.

    Broj 466, siječanj 2015.

    S početkom ove godine, kako je i planirano, operacija potpore ISAF evoluirala je u misiju potpore miru nazvanu Odlučna potpora (Resolute Support). Tako je i 24. hrvatski kontingent, koji se ondje našao u tom razdoblju, postao prvi hrvatski kontingent nove misije. Sama tranzicija prema novoj misiji i novim zadaćama ujedno je označila i predaju potpune odgovornosti za sigurnost u ruke domaćih snaga odnosno u ruke Afganistanskih nacionalnih snaga sigurnosti (ANSF). Donosimo vam kratak pregled zadaća nove misije kao i ulogu koju u njoj imaju pripadnici hrvatskog kontingenta (HRVCON RS)…