”Krila Oluje”

Film  o Akro grupi ”Krila Oluje“  te prikaz njezinih vještina i sposobnosti