Kruna obuke u povodu 20. obljetnice – vojna vježba RSOM 22

Vježba RSOM 22, kojom Zapovjedništvo za potporu slavi svoju 20. obljetnicu, naglašava važnost logistike kao združene borbene funkcije koja je zajedno s drugim funkcijama ključna za uspješno ostvarivanje ciljeva u operacijama…

Angažiranje postrojbi kopnenih snaga u području operacije zahtijeva angažiranje Zapovjedništva za potporu, odnosno njegovih postrojbi koje će pružiti potporu tim snagama u izmještanju, povezivanju s vojnom opremom i sredstvima. Cilj je priprema kopnenih snaga za odlazak na odredište u području djelovanja. Upravo su navedene zadaće, dakle prihvat, smještaj i nastavak kretanja (Reception, Staging, Onward Movement – RSOM) prikazane na vojnoj vježbi RSOM 22, kojom Zapovjedništvo za potporu slavi svoju 20. obljetnicu. Vježba naglašava važnost logistike kao združene borbene funkcije koja je zajedno s drugim funkcijama ključna za uspješno ostvarivanje ciljeva u operacijama.

Brigadir Darko Vuković načelnik je Odjela za operativne poslove i obuku ZzP-a. Kao direktor vježbe objasnio nam je koliko je važna za ZzP: “Ovo je prva ovakva vježba na razini Oružanih snaga, odnosno prva vježba koju ZzP samostalno organizira i provodi.” Cilj je vježbe utvrditi dostignute razine operativnih sposobnosti iz misije i zadaća postrojbi Zapovjedništva za potporu. “Sama obuka kontinuiran je proces koji postrojbe provode u svakodnevnom radu. Postrojbe ZzP-a u više su navrata dokazale svoje sposobnosti i razinu obučenosti sudjelovanjem na vježbama gdje su nositelji bili druga granska zapovjedništva – Hrvatska kopnena vojska, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Zapovjedništvo specijalnih snaga,” ističe brigadir Vuković. Objašnjava nam kako vježba naglasak stavlja na stožernu kulturu, odnosno provedbu stožernih trenaža, a u nju je kroz planski proces uključen i Stožer ZzP-a. Načelnik Stožera – zamjenik zapovjednika ZzP-a brigadni general Ivan Raos časnik je odgovoran za provedbu vježbe. Moramo spomenuti i pukovnika Krasnodara Brlečića, operativnog časnika Odjela za operativne poslove Stožera ZzP-a, ujedno zamjenika direktora vježbe, koji je svojim radom, zalaganjem i entuzijazmom znatno pridonio planiranju same vježbe.

Stožer ZzP-a sudjelovao je u izradi dokumentacije na temelju koje se provodi vježba. Cilj je kroz određene incidente dati određene supozicije zapovjedniku snaga te vidjeti njegovu reakciju, odnosno ocjenjuju se koraci u procesu donošenja vojnih odluka vezano uz dane incidente. Brigadir Vuković dodaje kako je motiviranost pripadnika ZzP-a na visokoj razini, što ne čudi jer prvi put sudjeluju na ovakvom tipu vojne vježbe.

Vojni poligon “Gakovo” područje je povezivanja ljudstva i opreme, gdje su postrojbe ZzP-a od 9. do 11. svibnja prikazale svoje sposobnosti u dnevnim i noćnim uvjetima. Dio snaga, odnosno Tim za pročišćavanje vode, izmješten je na vojni poligon “33. inženjerijske brigade HV – Cerovac”. Na vojnom poligonu “Gakovo” nazočili smo impresivnom prizoru uigranih postrojbi ZzP-a. Uz zapovjedno mjesto vježbe i TOC, tu je postrojba za pretovar u lukama, timovi za kontrolu kretanja, terenska postaja za opskrbu gorivom, transportna satnija, namjenska sastavnica sa sposobnosti pružanja prehospitalnog hitnog medicinskog zbrinjavanja, NOS za provedbu asanacije bojišta, terenska kuhinja te terenska postaja za primanje, skladištenje i distribuciju klase V. Osjećamo se kao da smo u pozadini prave operacije. Postrojbe prolaze različite procedure prije formiranja štićenog konvoja koji će izmjestiti ljudstvo, teret i vojnu opremu na ciljano odredište u području djelovanja.

Promatramo utovar borbenih sredstava koja se pripremaju za transport, pripremu goriva za transport i distribuciju, rad terenske kuhinje, brojne incidente koje nam je brigadir Vuković najavio prije početka vježbe, svjedočimo zbrinjavanju ranjenika i asanaciji bojišta. Gledamo i napad na štićeni konvoj, koji je odbijen, te se nastavlja transport ljudstva i tereta do odredišta.

Zanimali su nas dojmovi sudionika vježbe pa smo tako razgovarali sa stožernim narednikom Vladimirom Magdićem, prvim dočasnikom Bojne za opću logističku potporu, pripadnikom ZzP-a od 2004. godine. Sudjelovanje u tri međunarodne misije te na brojnim međunarodnim vojnim vježbama u Republici Hrvatskoj omogućilo mu je stjecanje dragocjenog iskustva. Njemu, kao i drugim pripadnicima ZzP-a, ovo je prvi put da sudjeluje u provedbi vježbe RSOM. “Dojmovi su odlični, a ljudi iznimno motivirani za izvršavanje zadaće. Ponosan sam što sam dio vježbe i što zajedno sa zapovjednikom vodim naše ljude,” govori stožerni narednik Magdić. Kao najbolji dio vježbe ističe razvoj nove sposobnosti, odnosno terenske kuhinje za pripremu i podjelu hrane za 600 ljudi u terenskim uvjetima. “Ova je vježba specifična jer smo prvi put ojačani drugim sastavnicama ZzP-a, poput namjenske sastavnice sa sposobnosti pružanja prehospitalnog hitnog medicinskog zbrinjavanja i terenske postaje za primanje, skladištenje i distribuciju klase V u terenskim uvjetima,” zaključuje stožerni narednik Magdić te dodaje kako je postrojba zadržala status uvježbanosti kojim je ocijenjena na prošlogodišnjoj vježbi MINIEX.

Poručnica Iris Žuti zapovjednica je Voda za pretovar. Nakon završenog studija Vojno inženjerstvo na Hrvatskom vojnom učilištu, 2020. dobiva postavljenje u Bojni za opću logističku potporu. Objašnjava kako je Vod za pretovar kroz godine sudjelovao na brojnim međunarodnim vojnim vježbama i različitim vježbama OSRH te je kao pojedinačna sastavnica NATO-ovih Ciljeva sposobnosti ocijenjen u rujnu prošle godine na vježbi MINIEX. Dosad nisu sudjelovali na vježbi logističkih sastavnica kao što je RSOM. “Ova vježba pokazala je puni potencijal Zapovjedništva za potporu na samom terenu. Imali smo priliku pokazati sve sposobnosti, što je zahtijevalo prije svega timski rad, visoku motiviranost i vrhunsku koordinaciju između našeg Zapovjedništva i igrajućih sastavnica na terenu,” navodi poručnica Žuti. Naglašava važnost prvih dočasnika i ostalih dočasnika koji zahvaljujući iskustvu uvelike olakšavaju rad postrojbi ZzP-a i pružaju potporu zapovjednicima.

Nadnarednik Dragutin Kotarščak prvi je dočasnik Voda za opskrbu materijalne imovine klase III. Pripadnik je HV-a od 1992., a Bojne za opću logističku potporu od 2017. godine. Njegov je Vod 2017. i 2021. uspješno prošao dva ocjenjivanja Ciljeva sposobnosti. “Biti dio ove vježbe znači upoznati se sa stvarnom situacijom na terenu, upoznati sposobnosti pripadnika i opreme za prihvat, skladištenje i popunu gorivom u terenskim uvjetima,” zaključuje nadnarednik Kotarščak.

Uigranost postrojbi, reakcije na incidente, automatizam provedbe standardnih operativnih postupaka, a ponajviše pristup izvršavanju zadaće i motiviranost pripadnika Zapovjedništva za potporu impresionirali su nas. Nije preambiciozno pretpostaviti da će biti provedeno još ovakvih i sličnih vježbi na ovoj razini. “ZzP je specifična postrojba i možemo očekivati da će se razvijati u skladu s dodijeljenim zadaćama nadređenog zapovjedništva, a to osiguravamo ulaganjem u mlade pripadnike i novu tehniku,” zaključuje brigadir Vuković.

TEKST  Jelena Dedaković

Foto  Josip Cindrić, Mateja Proučil, Dino Varošanec