Nova tehnologija za disanje pod vodom

Tvrtka Lika-A-Fish razvija napredni sustav za opskrbu zrakom koji bi se izdvajao iz vode. Na taj bi se način zadovoljili zahtjevi kako hobističke tako i profesionalne ronilačke uporabe kao i potrebe dužeg boravka pod vodom

Načelna shema sustava

Tvrtka Like-A-Fish (u prijevodu s engl. Kao riba) osnovana je 2001. godine radi razvoja i izvedbe revolucionarne ronilačke opreme bez boca za zrak, koja bi mogla izdvajati zrak iz vode. Tvrtka ima prijavljene patente u Europi te glavni patent u SAD-u. Like-A-Fish tehnologija uzdiže ronilačku tehnologiju na novu razinu i označava, bar tako tvrtka navodi, prekretnicu u povijesti ronjenja. Tvrtka predstavlja ronilačku opremu koja izdvaja zrak iz vode. Prednosti ovoga sustava su: duži boravak pod vodom, opskrba zrakom nije više ograničena količinom zraka u bocama pod tlakom nego samo količina energije u baterijama, nema potrebe za ponovnim punjenjem boca sa zrakom, a navodi se i veća sigurnost uporabe.

Sastav zraka koji se izdvaja iz vode je obogaćen s 34% kisika (kao i roniocima poznata mješavina Nitrox), čime se minimizira postotak dušika koji se udiše tijekom ronjenja pa je tako i ronjenje sigurnije.

Tehnologija omogućava stalni uzgon – sa standardnom ronilačkom opremom, uzgon ronioca se mijenja tijekom ronjenja kako on postupno gubi približno 4 kg vrijednosti mase zraka. To se ne događa s ronilačkom opremom tvrtke Like-A-Fish.

Primjena
1. Separator zrak/voda i zračni spremnik, 2. Baterije i utezi, 3. Zračni ispust za ronioca, 4. Pričuvni spremnik zraka
Sustav se može iskoristiti kao zamjena za uobičajeni otvoreni sustav za ronjenje. Unatoč tome, zbog velikog zahtjeva za količinom vode i zraka, sustav je pogodan i za zatvorene sustave kao što su podmornice i podvodna zdanja te oprema za ronjenje u vojne svrhe. Mnoge operacije koje se sada smatraju nemogućim postaju dostupne kada vrijeme provedeno pod vodom, na podvodnom vozilu, postane praktički neograničeno. Dolazak novog pogonskog sustava za propulziju neovisnu o zraku (AIP) na podmornicama može produžiti vrijeme između izranjanja koje služi kako bi se osvježila zaliha zraka za posadu. Uz opskrbu kisikom za disanje tu su i ostale primjene za dobiveni zrak i kisik ispod mora.

Tehnologija
Morska voda sadrži od 1,5% do 2,5% otopljenog zraka (plina) od čega je 34% kisik. Ovaj otopljeni zrak može se izdvojiti iz vode ako je podvrgnemo djelovanju niskog tlaka. Tumačenjem Henryevog pravila dolazimo do podatka kako je količina plina koji se može otopiti u tekućini proporcionalna tlaku na samu tekućinu. Smanjenje tlaka uzrokuje oslobađanje otopljenog plina iz tekućine (ovo je dobro poznati učinak, vidimo ga kada otvorimo bocu svježe gazirane mineralne vode). Tlak se smanjuje primjenom centrifuge čime je područje nižeg tlaka locirano u središtu. Nakon odvajanja (separacije), zrak se prebacuje u posebnu posudu iz koje se dalje dovodi do ronioca.

Načelo rada separatora

Utjecaj na okolinu
Neki su bili zabrinuti kako bi utjecaj smanjenja razine kisika otopljenog u vodi mogao uzrokovati probleme morskim organizmima, ali studije pokazuju kako ljudi troše samo dvostruko više kisika nego riba iste težine. Npr. jato tuna koje ukupno teže 1000 kg troše istu količinu kisika kao i grupa ronioca koji zajedno teže 500 kg. Pošto se razina kisika u vodi ponovno nadopunjuje iz okolne vode nema gotovo nikakvog negativnog ekološkog utjecaja povezanog s lokalnom zasićenosti kisika u vodi.

Razvojna ispitivanja na prototipu
Tijekom travnja 2007. izrađen je prototip od nehrđajućeg čelika te su pokrenuta testiranja i mjerenja u bazenu. Količina izdvojenog zraka kao i postotak otopljenog kisika koji je ostao u vodi nakon separacije. Uređaj se pokazao sposobnim kako za izdvajanje zrak koji je ušao izvana tako i zraka koji je otopljen u vodi. Lipnja 2008. poboljšan je prototip te su izvedena dalja testiranja. Testovi su bili veoma uspješni te su bili dokumentirani u nekim znanstvenim televizijskim programima. Nakon dokazane izvedivosti projekta slijedeći je zadatak sve smanjiti i optimizirati te ako postoji interes pokrenuti komercijalnu proizvodnju.

Marijo PETROVIĆ