Obuka pripadnika OSRH na simulatorima letenja u inozemstvu

Iz vojarne “Lučko” upućena su 3. svibnja dva tima HRZ-a i PZO-a sastavljena od letačkih posada na obuku na simulatorima letenja u Makedoniji i u Češkoj. Letačka je obuka u Makedoniji trajala od 3. do 9. svibnja, a u Češkoj od 3. do 15. svibnja. U sklopu Tehničkog dogovora između MORH-a i MO-a Republike Makedonije o suradnji u područjima vojno-tehničke suradnje te obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrane, devet je pripadnika HRZ-a i PZO-a upućeno u Makedoniju na letačku obuku na simulatoru za helikopter Mi-17. Riječ je o šest pilota i tri tehničara letača, ukupno tri posade, pripadnika 91. i 93. zrakoplovne baze HRZ-a i PZO-a koji lete na tom tipu helikoptera (Mi-171Sh). Obuka na simulatoru provodi se uz nadzor instruktora/operatora, a simulator ima mogućnost simulacija letnih karakteristika helikoptera i svih vanjskih elementarnih utjecaja i uvjeta na terenu, uključujući i simulirane protivničke prijetnje i izvođenje kompletne letačke zadaće u borbenim uvjetima. U Centru za obuku pilota u Skopju obuka na simulatoru za helikopter Mi-17 izvodi se u nekoliko programa: osnovno letenje, letenje u instrumentalnim uvjetima, noćno letenje uz uporabu NVG-a te izvanredni postupci. Helikopterske su posade uvježbavale i postupke u izvanrednim situacijama. Obuhvaćene su sve one koje se mogu dogoditi pri uporabi helikoptera Mi-17/171, a posade se uvježbavaju za postupke i procedure pri pojedinačnim otkazivanjima sustava helikoptera i u slučaju više otkazivanja. Cilj je uvježbavanje pravilnih procedura i postupaka posade i po mogućnosti izvršenje sigurnog slijetanja helikoptera u svim nastalim situacijama. Vježbe tog tipa se za razliku od npr. instrumentalnog letenja ne mogu uvježbavati u stvarnim uvjetima leta helikoptera stoga je uvježbavanje svih mogućih izvanrednih situacija na simulatoru letenja gdje ne postoji mogućnost oštećenja stvarnog helikoptera i stradavanja posade sigurnija i jeftinija.Istodobno je u češku Ostravu, na prvi dio Međunarodnog tečaja za obuku zrakoplovnih savjetničkih timova (AAT PTC 10), u cilju provedbe obuke na simulatoru letenja helikoptera upućen tim sastavljen od pripadnika Eskadrile višenamjenskih helikoptera 91. zb HRZ-a i PZO-a. Obuka je međunarodna te u njoj osim naših sudjeluju i pripadnici iz Mađarske i Češke. Drugi će se dio obuke AAT PTC 10 provoditi u Zadru na helikopterima Mi-171 Sh.

Tekst: Goran Seretin, foto: HRZ i PZO