Počela gradnja prvog FLOTLOG-a

(Foto: Naval Group)

U brodogradilištu Chantiers de l’Atlantique održana je 18. svibnja svečanost rezanja prve čelične ploče za gradnju prvog od četiriju novih višenamjenskih flotnih tankera za potrebe francuske mornarice. Spomenuta plovila dio su programa Logistička flota (Flotte Logistique – FLOTLOG). Agencija za vojnu nabavu (Direction Générale de l’Armement – DGA) službeno je u siječnju 2019. naručila četiri broda za dopunu (tankera) Bâtiment Ravitailleur de Force (BRF). Brodove FLOTLOG gradit će brodograđevne tvrtke Chantiers de l’Atlantique i Naval Group u suradnji s talijanskim Fincantierijem, koji će pružiti tehničku potporu i dostaviti neke dijelove trupa. Narudžba je dio francusko-talijanskog programa koji u ime DGA-e i njezina talijanskog partnera NAVARM-a (Direzione degli Armamenti Navali) vodi europska Organizacija za združeni razvoj naoružanja (Organisation Conjointe de Coopération en matière d’Armement – OCCAR). Prema najavama, isporuka brodova očekuje se od 2022. do 2029. godine.
S transportnim kapacitetom od 13 tisuća kubnih metara, novi će brodovi pružiti logističku potporu borbenim plovilima francuske mornarice. Nosit će gorivo, streljivo, pričuvne dijelove, kao i hranu za potrebe drugih plovila i posada. U skladu s međunarodnim standardima, njihove su značajke prilagođene specifičnim zadaćama i misijama potpore zrakoplovnoj skupini nosača “Charles de Gaulle”. Novi brodovi imat će duljinu 194, širinu 27,6 metara i istisninu 31 tisuću tona. Primat će 190 ljudi, uključujući 130 članova posade i 60 putnika. Zamijenit će brodove za dopunu klase Durance jednostrukog trupa, koji su u ušli u uporabu sedamdesetih i osamdesetih godina.
Chantiers de l’Atlantique zadužen je za dizajn i gradnju četiriju brodova te osiguranje uvjeta za integraciju i implementaciju sustava. Naval Group odgovoran je za dizajn, razvoj i integraciju borbenih sustava. Arhitektura borbenog sustava temeljit će se na sustavu upravljanja borbom Polaris, koji osigurava zaštitu od bliskih prijetnji i borbu protiv asimetričnih prijetnji.

Maja PTIĆ GRŽELJ