Predsjednik dr Franjo Tuđman, 28. svibnja 1991. na postrojavanju ZNG-a

Govor prvog hrvatskog predsjednika dr Franje Tuđmana, 28. svibnja 1991. na povijesnom postrojavanju Zbora narodne garde na stadionu NK Zagreb: 
„…Od kad je svijeta i vijeka svaka država morala je imati svoju oružanu silu. Oružana sila je jedan od bitnih čimbenika za osiguranje suvereniteta, identiteta, opstojnosti države i naroda…“